Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: U 2016. godini kontrolna revizija registra ugovora o koncesijama i revizija Agencije za nacionalnu bezbjednost


Državna revizorska institucija DRI odmah će početi sa kontrolnom revizijom registra ugovora o koncesijama, a u 2016. godini ponovo će vršiti reviziju Agencije za nacionalnu bezbjednost ANB, rekao je senator DRI, Branislav Radulović.

 DRI je reviziju finansijskog izvještaja ANB-a radila 2012. godine.

"Senat DRI je u decembru usvojio godišnji plan revizija za 2016. godinu. Revizija sudskih troškova je već u toku i očekujem da bude okončana krajem prvog kvartala. Kontrolna revizija za koncesije počeće prvog radnog dana u 2016. godini, dok je odluka o vršenju revizije ANB već donijeta. Ove godine imaćemo povećan broj revizija uspjeha, a novitet će biti izvođenje paralelne revizije sa Uredom za reviziju Hrvatske. Kada su u pitanju druge planirane revizije koje će se sprovesti u 2016. godini o njima će javnost biti informisana u skladu sa pravilima DRI, to jest kada nadležni kolegijum donese odluke o otpočinjanju predmetnih revizija", rekao je Radulović.

Radulović je odgovorio i na pitanje da li su zadovovoljni kako Skupština i Tužilaštvo reaguju na nepravilnosti koje utvrdi i javno objavi DRI.

"Skupštinski odbor za ekonomiju već je ranije donio odluku da razmatra izvještaje DRI u kojima je izraženo negativno mišljenje i tim povodom je u 2015. godini održano više kontrolnih saslušanja, a u februaru imamo najavu da će biti nastavljeno sa kontrolnim saslušavanjima u vezi sa poreskim dugom i radom javnih preduzeća koja su dobila negativno mišljenje. Izvještaji DRI razmatrani su i na odborima nadležnim za bezbjednost i odbranu i rad i socijalno staranje, koji su takođe u formi svojih zaključaka naložili subjektima revizije da isprave nepravilnosti i postupe po nalazima DRI. Kada je u pitanju saradnja s VDT, njima su procesuirani svi izvještaji s negativnim mišljenjima, za koje je tužilaštvo otvorilo postupke izviđaja, što je i samo nedavno saopštilo", rekao je on.

Kada je u pitanju pregovaračko Poglavlje 32 Finansijski nadzor Crna Gora dobija pozitivne ocjene.

"DRI nastoji da profesionalno ispunjava svoje ustavne nadležnosti vrhovnog organa državne revizije, a rezultati dolaze kao posledica toga. Nesporno je da imamo jako dobru saradnju sa Evropskom komisijom i koristimo pozitivne instrukcije koje nama pružaju. Unaprijedili smo finansijsku nezavisnost DRI, uveli nove tipove revizija, nadgradili metodologije vršenja revizija, donijeli novi etički kodeks i uveli kontrolu kvaliteta. Ova 2016. godina nosi nove izazove i stoga prestoji vrlo naporan rad da održimo stečeni kredibilitet kod naših partnera u EU", rekao je Radulović.

Izvor: Vebsajt CdM, 05.01.2016.