Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DODJELE DRŽAVNE IMOVINE U VLASNIŠTVU CRNE GORE NA KORIŠTENJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA: Koalicija NVO dostavila Vladi CG Nacrt uredbe, čije je usvajanje obaveza iz Strategije razvoja nevladinih organizacija 2014-2016. godine


Koalicija NVO-saradnjom do cilja dostavila je Vladi Crne Gore i Savjetu za razvoj nevladinih organizacija Nacrt uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele državne imovine u vlasništvu Crne Gore na korištenje nevladinim organizacijama.

"Duži niz godina se imovina u vlasništvu Crne Gore dodjeljuje nevladinim organizacijama na korištenje sa ili bez nadoknade, bez jasnog zakonskog osnova, transparentnosti u postupku, javnog konkursa, kriterijuma, jasnih procedura. Ne postoji bilo kakva evidencija državne imovine koju koriste nevladine organizacije a upitno je i na koji način državne i lokalne institucije brinu o održavanju i namjeni imovine kojom gazduju u ime građana", smatra predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO "Saradnjom do cilja" Goran Đurović.

Kako je istakao, bez preciznih procedura koji bi ovaj proces učinili transparentnim pojačava se mogućnost stvaranja klijentelističkih odnosa nevladinih organizacija i državne ili lokalne uprave.

"Dosadašnja praksa bila je uglavnom dodjela na korišćenje prostora za rad nevladinim organizacijama a u nekim slučajevima i opreme. Nedavno je Vlada Crne Gore odlučila da i zemljište u državnom vlasništvu besplatno ustupi, praktično pokloni, nevladinoj organizaciji bez bilo kakvih porcedura kojima se osigurava zaštita javnog interesa i sprečavaju moguće zloupotrebe", rekao je Đurović.

Namjera Koalicije NVO je da se pitanje dodjele tog vida podrške radu NVO normativno uredi kako bi se dodatno podstakle nevladine organizacije na unapređenje svog rada ali i osigurala podrška za one organizacije koje aktivnostima koje sprovode opravdavaju svrhu svog postojanja dajući doprinos razvoju zajednice i zaštiti interesa građanki i građana Crne Gore.

"Vjerujemo da će taj dokument pomoći Vladi Crne Gore da usvoji u što skorijem roku Uredbu i time ispuni obavezu iz Strategije razvoja nevladinih organizacija 2014-2016. Rok za donošenje akta Vlade kojim će se utvrditi kriterijumi i postupak davanja prostora i imovine u državnom vlasništvu na korištenje NVO-ima, na osnovu Strategije razvoja NVO, istekao je u julu 2015. godine", naglasio je Đurović.

On je rekao da će Koalicija NVO predložiti i lokalnim samoupravama da donesu slične dokumente kako bi to pitanje i na lokalnom nivou bilo riješeno na sistemski način.

"Važno je napomenuti da je, po našem mišljenju, potrebno izvršiti izmjene i dopune Zakona o državnoj imovini u članu 25 kako bi se stekao zakonski osnov za dodjelu državne imovine na korišćenje nevladinim organizacijama ali i stvorio osnov za donošenje Uredbe čiji smo nacrt pripremili", rekao je Đurović.

Izvor: Vebsajt RTCG, 05.01.2016.