Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SAOPŠTENJE SA XXIV SJEDNICE USTAVNOG SUDA CRNE GORE, ODRŽANE 30. OKTOBRA 2018. GODINE

05.11.2018.


 

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je

- u predmetu U-I broj 10/14, donio odluku:

I Ukida se odredba člana 1. Zakona o dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore (“Sl. list Crne Gore”, br. 62/2013) i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

II Odbija se predlog za ocjenu ustavnosti odredbe člana 2. istog Zakona.

III Ova odluka objaviće se u “Sl. listu Crne Gore”.

- u predmetu U-I broj 8/17, donio rješenje kojim se odbacuje predlog za ocjenu ustavnosti odredaba člana 82. stav 1. i člana 96. Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. listRepublike Crne Gore” br. 4/98, 17/98, 14/2000, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 48/2006 i “Sl. list Crne Gore”, br. 46/2011 i 14/2014).

- u predmetu U-I broj 14/17 i 18/17, većinom glasova, donio odluku:

I Odbija se predlog za utvrđivanje neustavnosti Zakona o potvrđivanju Sjevernoatlanskog ugovora i Protokola uz Sjevernoatlanski ugovor o pristupanju Grčke i Turske (“Sl. lkist Crne Gore - Međunarodni ugovori”, br. 4/2017) i rješenje:

II Odbacuje se predlog za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 5. Sjevernoatlanskog ugovora.

III Odbacuje se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sjevernoatlanskog ugovora i Protokola uz Sjevernoatlanski ugovor o pristupanju Grčke i Turske.

IV Odbacuje se zahtjev za obustavu izvršenja osporenog Zakona.

V Ova odluka i rješenje objaviće se u “Sl. listu Crne Gore”.

- u predmetu U-I broj 13/16, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti odredbe člana 66. stav 3. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore”, br. 51/2008, 34/2011, 47/2011, 35/2013, 39/2013 i 33/2014), koji je donijela Skupština Crne Gore i ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 66. st. 2. i 5. istog zakona.

- u predmetu U-I broj 30/16, sudija izvjestilac je povukao predlog odluke.

- u predmetu U-I broj 31/16 i 9/17, donio rješenje kojim se ne prihvataju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 7, 8, 9, 10, 33. i 35. Zakona o tumačima (“Sl. list Crne Gore”, br. 52/2016) i odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji koje su preduzeti na osnovu istog Zakona.

- u predmetu U-I broj 38/16, sudija izvjestilac je povukao predlog odluke.

- u predmetu U-I broj 11/18, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretnaje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 99. stav 1 i člana 100. st. 1. i 3. Zakona o strancima (“Sl. list Crne Gore”, br. 12/2018).

- u predmetu U-II broj 50/16, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 16. stav 2. Statuta Glavnog grada (“Sl. list Republike Crne Gore - opštinski propisi”, br. 28/2006 i “Sl. list Crne Gore - opštinski propisi”, br. 39/2010, 18/2012 i 38/2017), koji je donijela Skupština Glavnog grada - Podgorice.

- u predmetu U-II broj 11/17, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke, broj 442/2, koju je donio upravni odbor Javnog preduzeća “Komunalno” Kolašin, na sjednici održanoj 10. avgusta 2011. godine.

- u predmetu U-II broj 15/17, sudija izvjestilac je povukao predlog odluke.

- u predmetu U-II broj 7/18, donio rješenje kojim se odbacuje podnesak označen kao inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti normativnih akata i svih posjedovnih listova za KO Župa Nikšićka, KO Liverovići - Katastar Nikšić.

- u predmetu U-II broj 6/15, donio odluku kojom se ukida Odluka o skraćenju mandata starješinama organa lokalne uprave, broj 03-031-132/1,koju je donio predsjednik Opštine Danilovgad i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke

Ova odluka objaviće se u “Sl. listu Crne Gore” i na način na koji je objavljena Odluka.

- u predmetu U-II broj 48/15, donio odluku kojom se ukida Odluka o elementima za formiranje i načinu naplate cijena komunalnih usluga: snabdijevanja vodom i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda (“Sl. list Crne Gore - opštinski propisi”, br.21/2014), koju je donijela Skupština opštine Budva i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u “Službenom listu Crne Gore” i na način na koji je objavljena Odluka.

- u predmetu U-II broj 5/17, donio odluku kojom se ukidaju odredbe člana 12 al. 2, 5. i 7. Statuta Lovačke organizacije “Maja Karanfili” Gusinje, koji je donijela Skupština Lovačke organizacije, na sjednici od 7. juna 2012. godine i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u “Sl. listu Crne Gore” i na način na koji je objavljen Statut.

- u predmetu U-II broj 52/17, donio odluku kojom se ukidaju odredbe člana 4. tačka 4) Odluka o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara (“Sl. list Crne Gore - opštinski propisi”, br. 29/2014, 10/2015, 18/2015 i 21/2015), koju je donijela Skupština opštine Kotor i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u “Sl. listu Crne Gore” i na način na koji je objavljena Odluka.

- u predmetu U-II broj 15/18, većinom glasova, donio odluku kojom se ukida odredba člana 4. stav 2, u dijelu koji glasi: “kao i građevinsko zemljište na kome se nalazi ruinirani objekat, a”Odluke o porezu na nepokretnosti (“Sl. list Crne Gore - opštinski propisi”, br. 2/2016, 25/2016 i 53/2016), koju je donijela Skupština opštine Budva.

Ova odluka objaviće se u “Službenom listu Crne Gore” i na način na koji je objavljena Odluka.

II Postupak po ustavnim žalbama:

- u predmetu Už-III broj 1035/15 i 1110/15, većinom glasova, odbio ustavnu žalbu,

- u predmetu U-III broj 243/16, nije donijeta odluka, jer predlog sudije izvjestioca nije dobio većinu glasova,

- u predmetu U-III broj 460/16, odbio ustavnu žalbu,

- u predmetu U-III broj 1420/18, sudija izvjestilac je povukao predlog odluke.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda Crne Gore, 3.11.2018.