Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 4. novembra završena Treća – posebna śednica drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini, održana sednica Administrativnog odbora - Poslanička pitanja, utvrđena tri predloga odluka


57. śednica Administrativnog odbora

Na 57. śednici Administrativnog odbora održanoj 4. novembra 2015. godine,, Odbor je na predlog Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Crne Gore, utvrdio tri predloga odluka, i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da:

- za člana Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, izabere poslanika Vuka Roćena;

- za člana Odbora za prosvjetu, nauku i kulturu Skupštine Crne Gore, izabere poslanika Vuka Roćena;

- za člana Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, izabere poslanika Vuka Roćena.

Administrativni odbor je na Predlog predśednika Skupštine Crne Gore, Ranka Krivokapića, odlučio da na dužnost savjetnika predśednika Skupštine Crne Gore, imenuje Dragana Božovića, magistra političkih nauka.

U okviru tačke dnevnog reda "Tekuća pitanja", članovi Odbora su se upoznali sa Informacijom ranijeg predśednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Šefka Crnovršanina, o ostvarivanju prava na penziju i u vezi s tim prestanku prava na naknadu po prestanku funkcije, prije utvrđenog roka (11. decembar 2015. godine), shodno Zakonu o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera ("Sl. list CG", br. 33/2008, 76/2009 i 7/2010 - odluka US).

Odbor se takođe upoznao i sa dostavljenim Izjašnjenjem Zlatka Vujovića, kandidata za člana Agencije za elektronske medije, datom na zahtjev Komisije za sprečavanje sukoba interesa, shodno zahtjevu Administrativnog odbora za davanje mišljenja, povodom dopisa Borisa Raonića, predśednika Građanske alijanse, dostavljenom Administrativnom odboru u vezi sa istaknutom sumnjom da se Zlatko Vujović, kandidat za člana Savjeta Agencije za elektronske medije, nalazi u konfliktu interesa.

Imajući u vidu da Komisija za sprječavanje sukoba interesa još uvijek nije dostavila mišljenje o eventualnom konfliktu interesa Zlatka Vujovića, kao kandidata u postupku imenovanja članova Savjeta Agencije za elektronske medije, Odbor je zaključio da se nijesu stekli uslovi za nastavak postupka utvrđivanja predloga liste za imenovanje tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije, po ovlašćenim predlagačima.

Članovi Odbora su se upoznali i sa podnijetom ostavkom na mjesto člana Senata Prijestonice, poslanika Borislava Banovića, a zbog prelaska na drugu funkciju, i odlučili da na narednoj śednici Odbora, predlože jednog od predstavnika Skupštine Crne Gore, za člana Senata Prijestonice.

Na kraju śednice, članovi Odbora, su se upoznali i sa ostalim aktivnostima iz nadležnosti Odbora, vezanim za donošenje rješenja između dvije śednice.

Završena Treća-posebna śednica drugog redovnog zasijedanja u 2015. godini

Četvrtog i ujedno posljednjeg dana treće-posebne śednice drugog redovnog zasijedanja u 2015. godini, na pitanja poslanika odgovarali su ministri u Vladi Crne Gore, dr Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralog razvoja i Zoran Pažin, ministar pravde.

Poslanici su nastavili rad drugom śednicom drugog redovnog zasijedanja u 2015. godini, u okviru koje su razmatrali: Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2014. godinu; Finansijski iskazi i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2014. godinu i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2014. godinu; Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2014. godinu, kao i Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2014. godinu.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 04.11.2015.