Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAHTAMA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAHTAMA

Član 1

U Zakonu o jahtama ("Sl. list RCG", br. 46/2007 i "Sl. list CG", br. 73/2010 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon i 42/2015) član 22 mijenja se i glasi:

"Pravo na kretanje i boravak člana posade jahte

Član 22

Članu posade strane jahte, koji nema potrebnu vizu za vrijeme zadržavanja jahte na području graničnog prelaza ili luke, može se izdati odobrenje za kretanje na području u kojem se nalazi luka.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana, na zahtjev zapovjednika, odnosno voditelja strane jahte, izdaje organ uprave nadležan za policijske poslove, za vrijeme zadržavanja jahte, najduže do 90 dana.

Članu posade strane jahte čiji je vlasnik zaključio ugovor o zakupu veza sa lukom u Crnoj Gori u trajanju dužem od 90 dana, može se odobriti privremeni boravak u Crnoj Gori u skladu sa zakonom kojim se uredjuje kretanje i boravak stranaca."

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 01.10.2015.