Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđeno više prijedloga zakona


U sklopu unapređenja sistema uprave u svim njenim aspektima, Vlada Crne Gore, na 129. sjednici održanoj 1. oktobra 2015. godine, utvrdila je Prijedlog zakona o upravnom sporu. S obzirom na to da upravni spor predstavlja pravni mehanizam sudske kontrole uprave i efikasno sredstvo za obezbjeđivanje zakonitosti rada uprave i zaštitu prava i interesa građana, Vlada je ocijenila da ovaj Zakon ima ključnu ulogu u uspostavljanju efikasnog sistema javne uprave.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o sudskim vještacima kojim se unaprijeđuju zakonske norme, u cilju kvalitetnije i brže izrade nalaza vještaka, što doprinosi i efikasnijem radu prvosudnih i drugih organa pred kojima se vodi postupak. Usvajanjem Zakona biće otklonjeni problemi uočeni u dosadašnjoj praksi u odnosu na rad vještaka, a koji se tiču uslova za vještačenje i postupka utvrđivanja razloga za razrješenje sudskih vještaka, kao i za osnove za utvrđivanje nagrade za njihov rad.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama kojim se uređuju uslovi i način obavljanja univerzalne i drugih poštanskih usluga. Njegovim donošenjem ova oblast će se uskladiti sa Izvještajem o skriningu u Poglavlju 8 - Konkurencija i Zakonom o kontroli državne pomoći ("Sl. list CG", br. 74/2009 i 57/2011).

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni zakona o jahtama. U cilju razvoja nautičkog turizma i pozicioniranja Crne Gore kao prestižne nautičke destinacije, izmjena pruža mogućnost da se članu posade strane jahte, čiji je vlasnik zaključio ugovor o zakupu veza sa lukom u Crnoj Gori u trajanju dužem od 90 dana, odobri privremeni boravak u Crnoj Gori, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje kretanje i boravak stranaca.

U okviru mjera podrške za finansijsku konsolidaciju lokalnih samouprava, Vlada se upoznala sa Nacrtom ugovora o regulisanju međusobnih odnosa po osnovu kreditnog zaduženja opštine, uz državnu garanciju, kao i Nacrtom ugovora o regulisanju međusobnih odnosa po osnovu realizacije Sanacionog plana opštine sa kreditnim zaduženjem, uz državnu garanciju. Ministarstvo finansija je zaduženo da pripremi i Vladi na razmatranje dostavi prijedloge ugovora za svaku opštinu.

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 02.10.2015.