Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POGLAVLJE 32: Ministarstvo finansija priprema analizu prepreka za uspostavljanje koncepta odgovornosti rukovodilaca koja će se zasnivati na jasno delegiranim ovlašćenjima i odgovornostima kao i jasno definisanim rezultatima za sve rukovodioce u javnom sektoru

05.09.2017.


Unapređenje odgovornosti rukovodilaca u javnom sektoru je ključni izazov sa kojim se Crna Gora suočava u okviru pregovora sa EU koji se odnose na Poglavlje 32 (finansijski nadzor) zbog čega Ministarstvo finansija priprema analizu prepreka za uspostavljanje koncepta odgovornosti rukovodilaca. Ta analiza će se zasnivati na jasno delegiranim ovlašćenjima, odgovornostima i rezultatima za sve rukovodioce u javnom sektoru.

Poglavlje 32 se odnosi na usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda javne unutrašnje finansijske kontrole, standard spoljne revizije i najbolje prakse EU i njihovu primjenu na cijeli javni sektor. Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola doprinosi unapređenju discipline i transparentnosti u korišćenu državnog novca i novca iz EU, kao i zaštitu finansijskih interesa EU.

"Ministarstvo finansija priprema analizu prepreka za uspostavljanje koncepta odgovornosti rukovodilaca koja će se zasnivati na jasno delegiranim ovlašćenjima i odgovornostima kao i jasno definisanim rezultatima za sve rukovodioce u javnom sektoru. U konceptu odgovornosti koji Crna Gora razvija je naglasak na rezultatima, odnosno, vrijednosti za novac poreskih obveznika. Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima koje je pripremilo Ministarstvo javne uprave podržava koncept odgovornosti. Uz to, do kraja 2017. godine Ministarstvo finansija će pripremiti Predlog zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola, koji će u prvom redu biti usklađen sa promjenama u međunarodnim standardima unutrašnje kontrole COSO 2013 i novim standardima unutrašnje revizije", ukazali su u Ministarstvu finansija.

Kako su objasnili, unapređenje sistema unutrašnje i eksterne kontrole je spor i zahtjevan proces, prije svega u smislu znanja i vještina državnih službenika, a posebno unutrašnjih i spoljnih državnih revizora koji su, kako navode, relativno mlade profesije u Crnoj Gori.

"Istovremeno standardi i praksa revizije se kontinuirano unapređuju, tako da unutrašnji i državni revizori uz izgradnju kapaciteta moraju da prate i usklađuju se sa promjenama. Ocjene koje dobijamo sa relevatnih adresa kao što su Evropska komisija i SIGMA pokazuju da Crna Gora ostvaruje kontinuiran napredak. Podsjećamo da je u posljednjem Izvještaju o Crnoj Gori evidentiran dobar godišnji napredak (ocjena 4), što nas je izdvojilo kao vodeću državu kada je u pitanju poređenje sa ostalim državama kandidatima po ovom aspektu", rekli su u Ministarstvu finansija.

Planovi Radne grupe za pregovore u Poglavlju 32 predviđaju da će do kraja 2018. godine biti uspostavljene sve pretpostavke neophodne za zatvaranje poglavlja, a kad će se stvarno poglavlje zatvoriti iz ministarstva ne mogu dati precizan odgovor zato što ključnu riječ imaju institucije Evropske unije.

"Kontinuiranim unapređenjem okvira kontrola i jačanje odgovornosti za ostvarivanje vrijednosti za novac poreskih obveznika će se unaprijediti kvalitet javnih usluga i efikasnost administracije. Kada je riječ o koristima od ovog poglavlja treba istaći da je cilj evropske politike u ovoj oblasti bolje upravljanje javnim novcem i monitoring njihove potrošnje, što će za rezultat imati unapređenje finansijskog stanja u Crnoj Gori. Uz to, kroz dalji rad na ovom poglavlju, posebno kroz nastavak praćenja već razvijenih modela kretanja novca doprinijećemo većoj zaštiti od falsifikovanja novca i boljoj sigurnosti u ovoj oblasti", saopštili su iz Ministarstva finansija.

Iz Ministarstva finansija su objasnili da je u dijelu unapređenja spoljne revizije Državna revizorska institucija posvećena unapređenju i razvoju kapaciteta za revizije učinka, dok je sistem za zaštitu finansijskih interesa Evropske unije zaokružen uspostavljanjem funkcije AFCOS-a, kao i ratifikacijom Ženevske konvencije.

"Regulativa zaštite eura od falsifikovanja je u potpunosti usklađena sa EU legislativom, Centralna banka ima u potpunosti osposobljene službe za analizu novčanica i kovanog novca i aktivno sarađuje sa Evropskom centralnom bankom na zaštiti eura od falsifikovanja", naveli su iz Ministarstva.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 02.09.2017.


Naslov: Redakcija