Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Usvojen Prilog Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2016. godinu, Informacija o sprovođenju postupka za ostvarivanje prava na naknadu po osnovu rođenja troje i više djece, te Informacija o načinu rješavanja problema nastalih u sprovođenju Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na starosnu penziju


Vlada Crne Gore, na 169. sjednici održanoj 1. septembra 2016. godine, usvojila je Informaciju o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2015. godini. Informacija daje prikaz ocjene stanja pojedinih segmenata životne sredine, na osnovu detaljne analize rezultata ispitivanja i dostupnih podataka. Informacija posebno elaborira "sektorski pristup", odnosno uticaje pojedinih privrednih grana na sve segmente životne sredine. Sastavni dio Informacije su mjere kojima su definisane aktivnosti koje bi trebalo sprovesti u cilju rješavanja identifikovanih problema i poboljšanja postojećeg stanja životne sredine u Crnoj Gori, kao i nosioci aktivnosti, s rokovima njihove realizacije.

U okviru redovnog izvještavanja o sprovođenju evropske agende, Vlada je usvojila Prilog Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2016. za period 20. maj 2016. – 1. septembar 2016. godine. U ovom izvještajnom periodu Crna Gora je otvorila pregovore u poglavljima 12 - bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika i 13 - ribarstvo. Takođe, obezbijeđeno je dalje efikasno sprovođenje obaveza iz SSP-a, u skladu s utvrđenom dinamikom.

Vlada je razmotrila i usvojila Informaciju o načinu rješavanja problema nastalih u sprovođenju Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na starosnu penziju. Podsjećajući na ranije zaključke o ovom pitanju, Vlada je donijela nove zaključke koje će dostaviti Skupštini i blagovremeno objaviti. Prilikom odlučivanja o ovoj tački dnevnog reda članovi Vlade iz opozicije izdvojili su mišljenja.

Usvojena je Informacija o sprovođenju postupka za ostvarivanje prava na naknadu po osnovu rođenja troje i više djece.Tim povodom, ministar rada i socijalnog staranja zadužen je da formira Radni tim čiji će zadatak biti praćenje sprovođenja ponovnog postupka u centrima za socijalni rad. Centri za socijalni rad zaduženi su da u najkraćem roku postupe po drugostepenim rješenjima Ministarstva, odnosno sprovedu ponovni postupak i u slučaju da stranke u postupku iznesu nove dokaze, koji se odnose na vrijeme provedeno na evidenciji biroa rada, iste dostave Zavodu za zapošljavanje – nadležnom birou rada, radi ponovne ocjene dokaza i izdavanja novih uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih.

Razmotrivši usmenu informaciju predsjednika Kadrovske komisije Predraga Boškovića o problemu obavljanja redovnih funkcija u Zavodu za zapošljavanje i Direkciji za saobraćaj nakon podnošenja ostavki predstavnika opozicije na rukovodeće funkcije u tim institucijama, Vlada je zadužila ministra rada i socijalnog staranja Borisa Marića da u saradnji sa Vukicom Jelić, kontrolorom u Zavodu, omogući isplatu zarada i naknada određenoj kategoriji lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Takođe, Vlada je zadužila ministra saobraćaja i pomorstva Ivana Brajovića da obezbijedi obavljanje redovnih poslova u Direkciji za saobraćaj, kao organu u sastavu Ministarstva.

Prilikom verifikacije zapisnika sa 168. sjednice Vlade, na zahtjev ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Budimira Mugoše odložena je verifikacija Informacije o sprovedenim mjerama na suzbijanju bolesti kvrgave kože goveda u Crnoj Gori i trenutnoj epizootiološkoj situaciji.

Izvor: Vebsajt Vlade Crne Gore, 01.09.2016.