Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Nelegalno priključenje na infrastrukturu propisano kao krivično djelo

05.07.2018.


Građani koji su do sada počeli proces legalizacije bespravnih objekata biće pošteđeni krivične odgovornosti. To je propisano nedavno usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kao i planiranim izmjenama Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 - dr. zakon i 44/2017). Cilj je, kako tvrde u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, smanjenje bespravne gradnje.

Šef Direktorata za razvoj stanovanja u MORT-u Marko Čanović rekao je da je odredba o protivpravnoj gradnji postojala u važećem Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017).

"U postupku usklađivanja Krivičnog zakonika sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnje objekata, ocijenjeno je da je potrebno vratiti ovo krivično djelo, kako bi se i ovom mjerom spriječila bespravna gradnja", objasnio je on.

Prema izmjenama KZ-a za nelegalnu gradnju objekata propisana je kazna od šest mejseci do pet godina, dok je za nelegalno priključenje na infrastrukturnu mrežu, ili dozvolu ovog krivičnog djela, propisana kazna od tri mjeseca do tri godine. Iste kazne bile su propisane važećim Zakonom.

Izmjenama se preciznije propisuje šta je nelegalno priključenje na infrastrukturu, a uvode se posebne kazne za nelegalno građenje složenih inženjerskih objekata (mostove, autoputeve, elektrane...).

Grupa poslanika podnijela je amandmane na Predlog izmjena i dopuna Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kojima se propisuje da će biti izuzeti sankcija za krivično djelo protivpravnog uključenja na infrastrukturu građani koji su prethodno podnijeli zahtjev.

Pored projektanta i izvođača radova na građevinskim objektima, izmjene i dopune KZ predviđaju krivičnu odgovornost i lica koja rade reviziju (provjeru) tehničke dokumentacije i nadzornih organa, ukoliko se bude gradilo suprotno propisima.

Njima prijeti zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina, ukoliko se prilikom gradnje objekta ne postupi po propisima o planiranju prostora i izgradnji objekata ili opštepriznatim tehničkim pravilima.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 03.07.2018.


Naslov: Redakcija