Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Svim javnim funkcionerima na državnom i lokalnom nivou plate će biti smanjene za oko deset procenata, dok će ljekari dobiti veća mjesečna primanja


Svim javnim funkcionerima u Crnoj Gori na državnom i lokalnom nivou plate će biti smanjene za oko deset procenata, dok će ljekari dobiti veća mjesečna primanja. To je predviđeno izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016) koje je Ministarstvo finansija, kojim rukovodi Raško Konjević, predalo nadležnim vladinim komisijama.

Konjević je ocijenio da je Zakon u nekim segmentima neprimjenjiv, a jednim dijelom nepravedan prema ljekarima, zaposlenima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija i radnicima u preduzećima sa srednjim nivoom obrazovanja.

"Ministarstvo finansija je vladinim komisijama dostavilo izmjene i dopune Zakona kako bi se ispravile odredbe koje su neprimjenjive u praksi ili su nepravedne. Nedopustivo je da država zarade ljekara, njih oko 1.400, svodi na nivo koji ne odgovara važnosti te profesije za jedno društvo, kao ni nivou odgovornosti posla i težine i dužine školovanja. Ne može biti pravedno društvo u kome doktor medicine, specijalista ili supspecijalista, ima manji koeficijent od savjetnika generalnog sekretara Vlade", istakao je Konjević.

Kako je dodao, Ministarstvo finansija je usaglasilo stavove sa Sindikatom ljekara i Vladi predložilo uvećanje njihovih koeficijenata, imajući u vidu da oni nijesu prihvatili nedavno usvojeni kolektivni ugovor.

"S druge strane, svim funkcionerima, i na državnom i na lokalnom nivou, iz grupe poslova A, B i C, plate će biti smanjene za dva koeficijenta iz člana 22 Zakona. Zaposleni u ZIKS-u biće prepoznati u Zakonu kako bi mogli da ostvare prava na sličan način kao i zaposleni u Upravi policije i vojsci. U važećem Zakonu njihov status nije prepoznat na odgovorajući način. Nakon razgovora sa predstavnicima Sindikata ZIKS-a, Ministarstvo finansija je uvažilo njihove zahtjeve kao opravdane", kazao je Konjević.

Predložene izmjene Zakona tretiraju i pitanje mjesečnih primanja zaposlenih u lokalnim samoupravama.

"Lokalne samouprave koje nijesu u mogućnosti da ispoštuju koeficijente iz Zakona zbog reprograma poreskih obaveza i donesenih sanacionih planova moći će, shodno izmjenama i dopunama, da donesu odluke sa nižim koeficijentima od onih utvrđenih Zakonom kako ne bi dovele u pitanje fiskalnu održivost svojih opština. Obračunski koeficijent za lokalne samouprave može se razlikovati od onog na državnom nivou ukoliko opština ima fiskalnog potencijala i dobije odobrenje Vlade", pojasnio je Konjević.

Po njegovim riječima, time će se prepoznati i specifičnost opština koje nijesu poreski dužnici, kao što su Kotor, Tivat, Herceg Novi i Podgorica.

Konjević je najavio da će pitanje zarada zaposlenih u regulatornim agencijama biti vraćeno u nadležnost Skupštine Crne Gore, koja odobrava finansij ske planove tih institucija.

Ministar finansija Raško Konjević naveo je da pitanja zarada u privrednim društvima na lokalnom i državnom nivou neće biti predmet novog Zakona jer time treba da se bave organi upravljanja u tim kompanijama.

"U tim firmama postoje upravni odbori u kojima se primaju nadoknade, pa će odgovornost njihovih članova biti da upravljaju kompanijama na zadovoljavajući način. Važećim Zakonom zarade radnika u privrednim društvima trebale su da budu smanjene za ona zvanja koja ne podrazumijevaju visoku školsku spremu, a takvih je najviše. Zbog toga smo eliminisali tu obavezu, ostavljajući da organi upravljanja tih komapanija, u skladu sa finansijskim stanjem, upravljanju svojim zaradama", rekao je Konjević.

Kako je dodao, te se komapanije ne iz budžeta nego od prikupljenih prihoda za obavljanje javne funkcije.

"Ministarstvo finansija neće imati toleranciju privrednih subjekata ni na žavnom ni na lokalnom kada su u pitanju obaveze za poreze i doprinose. Moraće se isplaćivati plate u bruto obliku jer se tako štite prava radnika", naglasio je Konjević.

Izvor: Vebajt CdM, 04.07.2016.