Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OSTVAREN NAPREDAK U REFORMI JAVNE UPRAVE

05.06.2019.


Crna Gora je napravila značajan napredak u reformi javne uprave, ali je pred njom još dosta izazova, ukazali su iz Ministarstva javne uprave (MJU), navodeći da su sa tom ocjenom saglasni i partneri iz Evropske komisije.

Generalna direktorica za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija Marija Hajduković, ukazala je da MJU snažno i posvećeno radi na sprovođenju reforme javne uprave u Crnoj Gori.

Vlada je u četvrtak usvojila Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2016-2020 za prošlu godinu koji je, kako je ukazala Hajduković, Ministarstvo pripremilo uz kvalitetnu koordinaciju i saradnju sa drugim institucijama koje su uključne u taj proces.

"Reforma javne uprave pretpostavka je nastavka dinamičnog procesa evropske integracije Crne Gore, a mi smo u punoj mjeri posvećeni ostvarivanju tog cilja. Tako je nalaz monitoringa pokazao da je napredak ostvaren u svih sedam reformskih ciljeva", istakla je Hajduković.

Kako je navela, u prošloj godini donijet je niz propisa koji predstavljaju okosnicu normativnog okvira reformskog procesa, kako u pogledu stvaranja organizacije državne uprave koja će moći da odgovori potrebama građana i privrede, tako i pogledu unapređenja javnih usluga.

Hajduković je podsjetila da je donijet Zakon kojim je uspostavljena nova organizacija državne uprave, a uspostavljena su i jedinstvena pravila za osnivanje organa.

Posebno je, smatra ona, značajna činjenica da je u prošloj godini smanjen broj tužbi Upravnom sudu, a za 15 odsto je smanjen i broj poništenih akata javnopravnih organa od tog suda.

"Ovi podaci nedvosmisleno ukazuju na veću zakonitost u radu javnopravnih organa, što je posebno važno sa aspekta funkcionisanja našeg sistema, ali i sa aspekta integracionog procesa", naglasila je Hajduković.

Prema njenim riječima, u oblasti službeničkog sistema nastavljena je implementacija Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list RCG", br. 2/2018), a u Upravi za kadrove je, prvi put, krajem godine, uspostavljen sistem elektronske provjere sposobnosti kandidata prilikom zapošljavanja.

Hajduković je ukazala da je u izvještajnom periodu u Crnoj Gori prvi put uspostavljen i sistem jasnih kriterijuma za izbor visoko-rukovodnog kadra koji postavlja granice profesionalizacije, odnosno propisuje obavezan nivo znanja i kompetencija.

Uz to je, kako je navela, počela implementacija Plana optimizacije, procesa koji je izuzetno važan za cjelokupnu reformu javne uprave.

"U oblasti pružanja usluga, osim činjenice da je počeo sa primjenom Zakon o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 I 37/2017), šest od sedam ključnih registara su interoperabilni i vrše elektronsku razmjenu podataka, što je posebno važno za građane, jer će se na taj način rješavanje u njihovim upravnim stvarima pojednostaviti i ubrzati", ukazala je Hajduković.

Takođe, dodala je ona, veliki broj aktivnosti realizovan je u pravcu pružanja usluga elektronskim putem, značajno je povećan broj servisa na portalu eUprave - 564 u odnosu na prošlogodišnjih 249.

Kada je riječ o elektronskoj upravi, Hajduković je ukazala da su počeli sa radom unaprijeđeni servisi eParticipacija i ePeticija, što treba da doprinese daljem razvoju demokratije i većoj i uključenosti građana u proces kreiranja i implementacije javnih politika.

Donijet je, kako je navela, i prvi Srednjoročni program rada Vlade, povećana usklađenost strateških dokumenata sa Uredbom za 41,7 odsto, povećan procenat izrađenih RIA koje su usaglašene sa standardom kvaliteta za 25 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Hajduković je ukazala da je u izvještajnom periodu, u oblasti lokalne samouprave, fokus bio na implementaciji zakonskog i strateškog okvira koji će obezbijediti finansijsku održivost crnogorskih opština.

"Tako u prošloj godini nivo javnog duga na lokalnom nivou iznosi 3,26 odsto, što predstavlja pozitivan trend, smanjen je broj zaposlenih za 475 službenika. Takođe, počeo je sa primjenom novi Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/2018), a u četvrtom kvartalu donijet je Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list CG", br. 3/2019), sa ciljem da se unaprijedi sistem održivosti i stabilnosti kad su u pitanju njihove finansije", navela je ona.

Važno je, smatra Hajduković, ukazati na pitanje finansijske održivosti procesa reforme javne uprave.

"U prethodnoj godini su u značajnoj mjeri ralizovani projekti koji su finasirani iz tehničke podrške EU i radilo se, prije svega, na jačanju kapaciteta Upravne inspekcije, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Zavoda za statistiku", ukazala je Hajduković.

Ona je navela da je iz Sektorske budžetske podrške u decembru uplaćeno četiri miliona eura.

"U skladu sa tim, tenderi za realizaciju ključnih projekata planirani su za ovu 2019. godine, i očekujemo da će to u značajnoj mjeri uticati na dinamiku implementacije aktivnosti u toku ove godine".

Hajduković je naglasila da su ključni nalazi monitoringa koji su sproveli i nalazi iz Izvještaja Evropske komisije (EK), koji se tiču reformskog procesa, vrlo slični.

"Dakle, i Vlada i naši partneri iz EK saglasni su da je Crna Gora napravila značajan napredak, ali da je pred nama još dosta izazova. U tom smislu, uvjerena sam da ćemo i tokom ove godine posvećeno raditi na realizaciji reformskih aktivnosti", ukazala je Hajduković.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 01.06.2019.


Naslov: Redakcija