Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OTVOREN PROJEKAT RAZVIJANJE I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE I REVIZORSKOG TIJELA

05.03.2019.


Projekat Razvijanje i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije (DRI) i Revizorskog tijela, čije sprovođenje je u toku, doprinijeće unaprjeđenju funkcionisanja eksterne revizije u javnom sektoru u Crnoj Gori, imajući u vidu uticaj njenog nezavisnog funkcionisanja na nacionalnu fiskalnu stabilizaciju.

Lider projektnog tima, Neven Šprlje, ukazao je da je glavni cilj projekta unaprjeđenje funkcionisanja eksterne revizije u javnom sektoru u Crnoj Gori.

"Projekat je počeo da se sprovodi u novembru prošle godine, traje 18 mjeseci, sa ukupni budžetom od 648,5 hiljada eura", rekao je Šprlje na otvaranju projekta.

Projekat finansira Evropska unija kroz fondove pretpristupne podrške (IPA), a sprovodi konzorcijum koji čine četiri partnera GFA konsultantska grupa, Centar za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN, Državni revizorski ured Hrvatske i Vrhovna kancelarija za reviziju Poljske.

"Rezultati projekta će se odnositi na jačanje nacionalnog zakonodavnog okvira, kapaciteta u oblasti eksterne revizije, ažuriranje priručnika, kao i podizanje svijesti javnosti i komunikaciju sa ključnim stranama koje koriste naše rezultate i izvještaje", naveo je Šprlje.

Senator DRI, Radule Žurić, ukazao je da razvoj i jačanje kapaciteta DRI predstavlja jedan od najvećih strateških ciljeva te institucije.

"U procesu pristupanja EU, DRI je proteklih godina ostvarila značajan napredak na polju u ispunjavanju zahtjeva iz Poglavlja 32, koje se odnosi finansijsku kontrolu", rekao je Žurić.

On je naveo da je u cilju podizanja usklađenosti regulative sa međunarodnim standardima, pri čemu je osigurana funkcionalna, institucionalna i finansijska nezavisnost DRI.

"Imajući u vidu sve veće izazove u okruženju i očekivanje javnosti, DRI je u obavezi da kontinuirano unaprjeđuje povećanje odgovornosti, efikasnosti u upravljanju javnih finansija", dodao je Žurić.

Prema njegovim riječima, u narednih 18 mjeseci koliko traje projekat, biće u prilici da zajednički rade na razvoju institucionalnih kapaciteta i revizorskih metodologija u skladu sa međunarodnim revizorskim standardima.

"Ključni ciljevi projekta se odnose na podizanje svijesti javnosti o ulozi i značaju DRI, izradu revizorskih priručnika, kao i jačanje revizorskih kapaciteta kroz izradu strategije upravljanja ljudskim resursima", dodao je Žurić.

Glavni revizor Revizorskog tijela, Nataša Simonović, objasnila je da je revizorsko tijelo jedan od korisnika tog projekta.

"Poslovi u revizorskom tijelu obavljaju se u okviru tri organizacione jedinice podijeljene prema programima revizije", rekla je Simonović.

Ta institucija ima 17 zaposlenih, od čega 14 revizora.

"Implementacija projekta je počela u novembru, a mi ćemo obezbijediti svu potrebnu logističku pomoć odabranom ugovaraču za aktivnosti predviđene projektnim zadatkom na način što ćemo sa naše strane osigurati blagovremeno i efikasno izvršenje svih planiranih aktivnosti kako bi se ostvario cilj projekta", navela je Simonović.

Predstavnica GFA Consulting group, Milena Lavigne, ukazala je da se bave sprovođenjem velikog broja projekata u EU.

"Osnovani smo 1993. godine sa fokusom na poljoprivredu, ali tokom godina smo našu pažnju usmjerili i na druge tehničke oblasti. Imamo oko 1,4 hiljade zaposlenih. Više od 15 hiljada zaposlenih imamo ako uključimo naše eksperte, a trenutno sprovodimo preko tri hiljade projekata u 130 zemalja širom svijeta", rekla je Lavigne.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 01.03.2019.


Naslov: Redakcija