Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenuti postupci za ocjenu ustavnosti Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, ukinute pojedine odredbe Zakona o porezu na nepokretnosti

05.03.2019.


Ustavni sud Crne Gore je na sjednici, održanoj 28. februara 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata:

- u predmetu U- I broj 37/16, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 145. stav 4. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/2013, 56/2013 - ispr. i 2/2017) i odbacivanju zahtjeva za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji donijetih na osnovu osporene odredbe Zakona.

- u predmetu U-I broj 32/18, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 48. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013, 60/2014, 79/2015 i 83/2016).

u predmetu U-I broj 2/19, većinom glasova, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 39. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore ("Sl. list CG", br. 11/2015).

- u predmetu U-II broj 12/17, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 1. stav 2. Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije ("Sl. list CG", br. 43/2016, 83/2016, 21/2017, 33/2017, 34/2017, 90/2017, 10/2018 i 85/2018), koju je donio Odbor Regulatorne agenciju za energetiku.

- u predmetu U-II broj 55/18, većinom glasova, donio Rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 4.stav 2. Odluke o porezu na nepokretnosti ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 2/2016, 25/2016 i 53/2016 i "Sl. list CG", br. 62/2018 - odluka US i 5/2019 - odluka US), koju je donijela Skupština opštine Budva, odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 4.stav 2., u dijelu koji glasi:" kao i građevinsko zemljište na kome se nalazi ruinirani objekat, a", iste Odluke i odbacivanju zahtjeva za obustavu primjene osporene Odluke.

- u predmetu U-I broj 12/15, donio Odluku o ukidanju odredaba čl. 9.a, 9. b.,člana 9.d stav 2.alineja 3.,čl.9.e i 9.f i člana 10. st.4. i 5. Zakona o porezu na nepokretnosti ("Sl. list RCG", br. 65/2001 i 69/2003 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 75/2010, 9/2015 i 44/2017) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda Crne Gore, 28.02.2019.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija