Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU I NAGRADNIM IGRAMA: Rasprava će trajati do 28. februara 2021. godine

05.01.2021.


Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/2018), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja daje na javnu raspravu Nacrt zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama upućuje javni poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama.

Javna rasprava će trajati 60 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Nacrt zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama mogu dostaviti Ministarstvu finansija i socijalnog staranja u pisanoj formi na adresu: Stanka Dragojevića, broj 2, 81000 Podgorica ili na e-mail: stevan.brnovic@mif.gov.me, na Obrascu za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt zakona.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija, 30.12.2020.


Naslov: Redakcija