Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

CG ISPLATILA 77,5 HILJADA EURA PO PRESUDAMA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

05.01.2018.


Evropski sud za ljudska prava u prošloj godini je riješio 27 predmeta koji se odnose na Crnu Goru, saopštila je zastupnica Crne Gore pred tim sudom, Valentina Pavličić, navodeći da je po osnovu presuda i odluka podnosiocima predstavki dosuđeno 77,5 hiljada eura.

Ona je ukazala da je u 13 predmeta sud donio presude u kojima je utvrđena neka od povreda konvencijskih prava, a u šest predmeta odluke u kojima je predstavke proglasio kao neprihvatljive.

"U preostalih sedam predmeta, Vlada je prihvatila prijateljsko poravnanje, dok je u jednom potpisana jednostrana deklaracija", rekla je Pavličić.

Ona je objasnila da se najveći dio predmeta odnosio na povredu razumne dužine trajanja postupka pred nacionalnim organima, pristup sudu.

"Takođe, jedan dio predmeta odnosio se na povredu prava na imovinu, prava na život iz prava na privatnost", istakla je Pavličić.

Ona je ukazala da će ukupan broj podnijetih predstavki protiv Crne Gore u prošloj godini i broj postupaka koji se trenutno vode pred Evropskim sudom za ljudska prava, biti poznat u januaru kada bude predstavljen godišnji izvještaj Evropskog suda.

Pavličić je rekla da je od početka rada Kancelarije zastupnika Crne Gore, Evropski sud komunicirao crnogorskoj Vladi ukupno 205 predmeta u kojima se država upustila u vođenje spora, dok je trenutno u radu 47 predmeta.

Kako je dodala, sud je u prošloj godini Kancelariji zastupnika komunicirao 12 predmeta, dok je taj broj u 2016. godini bio znatno veći, kada je komunicirano ukupno 45 predmeta.

"Taj podatak se odnosi samo na predstavke koje su ispunile uslove prihvatljivosti i koje su dostavljene našoj kancelariji na izjašnjenje", objasnila je Pavličić.

Ona je saopštila da je od donošenja prve presude protiv Crne Gore 2009. godine do danas, po osnovu izvršenja presuda Evropskog suda, odnosno isplate pravičnog zadovoljenja, koje obuhvata isplatu materijalne i nematerijalne štete podnosiocima predstavki isplaćeno 1,14 miliona eura.

"U taj iznos uračunat je i iznos po osnovu izvršenja domaćih presuda, na primjer isplata za pet bivših radnika Radoja Dakića po osnovu pravosnažne i izvršne presude domaćih sudova", navela je Pavličić.

Ona je ukazala da je po osnovu presuda i odluka donijetih na osnovu zaključenih prijateljskih poravnanja, koje su donijete u odnosu na Crnu Goru, prošle godine podnosiocima predstavki dosuđeno 77, 5 hiljada eura.

Pavličić je istakla da je jedna od nadležnosti kancelarije zastupnika sprovođenje i praćenje izvršenja presuda Evropskog suda.

Ona je ukazala da je Komitet ministara Savjeta Evrope kao nadzorni mehanizam prilikom izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru do kraja decembra zatvorio i donio konačne rezolucije u 24 predmeta, od ukupno 37, u kojima su donijete presude.

"U jednom predmetu nije postojala potreba za nadzorom obzirom da tu nije utvrđena povreda prava, dok se u četiri predmeta u kojima su presude donijete tokom 2016. i prošle godine, Akcioni planovi i izvještaji koje je podnijela kancelarija zastupnika nalaze u završnoj fazi izvršenja i nadzora Komiteta ministara", navela je Pavličić.

Prema njenim riječima, u preostalih osam predmeta, radi se o presudama koje su donijete u drugoj polovini prošle godine, gdje su Akcioni planovi i izvještaji u fazi izrade i još nije istekao rok u okviru kojih država treba da ih podnese Komitetu.

"Po tom pitanju Kancelarija zastupnika Crne Gore je dobila pozitivne ocjene od odeljenja Komiteta ministara, koji prati nadzor, kao država sa kojom nema poteškoća kada je u pitanju izvršenje i implementacija presuda Evropskog suda", naglasila je Pavličić.

Ona je istakla da se na nacionalnom nivou povećao broj presuda u kojima se redovni sudovi pozivaju na Evropsku konvenciju i praksu Evropskog suda za ljudska prava.

"Što ukazuje da su naše sudije počele da prihvataju u svom radu ulogu i značaj koji ima Konvencija, pa je tokom prethodne i 2016. godine donijet veliki broj presuda u kojima su se sudovi ispravno pozivali na standarde iz prakse Evropskog suda sa pozivanjem na konkretne presude, a što je nastalo kao rezultat stalne edukacije iz te oblasti", rekla je Pavličić.

Ona je ukazala da je zadovoljna rezultatima koje je Vrhovni sud Crne Gore postigao po pitanju harmonizacije sa praksom Evropskog suda.

Vrhovni sud je, kako je navela Pavličić, odnedavno formirao posebno odjeljenje za praćenje sudske prakse suda u Strazburu i prava Evropske unije i tumačenje i primjena konvencijskih standarda kroz donijete presude domaćih sudova.

"Kao značajan primjer usklađivanja domaće prakse sa konvencijskim standardima navela bih predmet Mugoša protiv Crne Gore, gdje je Vrhovni sud, nakon donošenja presude Evropskog suda zauzeo dva pravna stava u cilju postizanja harmonizacije sudske prakse", ukazala je Pavličić.

Prema njenim riječima, pred sudijama je i dalje veliki izazov u primjeni principa sadržanih u praksi Evropskog suda.

"Iako ima velikih pomaka, preostaje nam dug put dodatne edukacije koja bi dovela do potpune inkorporacije ovih principa u domaći pravni okvir, a što podrazumijeva pravilno tumačenje i primjenu standarda sudske prakse Evropskog suda i njenog redovnog praćenja", dodala je Pavličić.

Pavličić je saopštila da Kancelariji zastupnika Crne Gore pred sudom u Strazburu nije komuniciran ni jedan predmet u vezi sa slučajem naknada za majke. Ona je objasnila da je praksa Evropskog suda za ljudska prava da se predstavke tuženoj državi komuniciraju tek pošto se utvrdi da li su iste po podnošenju, ispunile uslove prihvatljivosti i nakon toga ih dostavlja Kancelariji uz postavljena pitanja od suda.

Prema njenim riječima, svi građani koji smatraju da im je odlukom ili ponašanjem određenog državnog organa povrijeđeno neko ljudsko pravo propisano Konvencijom, prije obraćanja sudu u Strazburu moraju najprije iscrpiti sve unutrašnje pravne ljekove u skladu sa opštepriznatim načelima međunarodnog prava.

Pavličić je objasnila da u roku od šest mjeseci od kada je povodom konkretnog predmeta donijeta pravosnažna odluka građani imaju pravo na podnošenje individualne predstavke.

"U skladu sa tim korisnice kojima je ukinuta naknada za majke troje ili više djece, ukoliko i dalje budu nezadovoljne sa odlukama imaće pravo na podnošenje individualne predstavke", zaključila je Pavličić.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 04.01.2018.