Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PLATNOM PROMETU: Zakonska obaveza Centralne banke CG je da objavljuje podatke u vezi sa postupkom prinudne naplate i to nazive kompanija, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade


Centralna banka (CBCG) objavila je novi spisak preduzeća sa blokiranim računima, na kojem se nalazi 26 kompanija manje nego na prethodnom.

Na novom spisku, koji CBCG u skladu sa Zakonom o platnom prometu ("Sl. list CG", br. 62/2013 i 6/2014 - ispr. - dalje: Zakon) objavljuje mjesečno, nalazi se skoro 14,87 hiljada kompanija sa evidencije Centralnog registra privrednih subjekata CRPS Poreske uprave i CBCG. Od ukupnog broja blokiranih preduzeća, 3,36 hiljada ih je na evidenciji CBCG, a ne nalaze se u CRPS-u.

U skladu sa Zakonom, obaveza CBCG je da objavljuje podatke u vezi sa postupkom prinudne naplate i to nazive kompanija, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade.

Iz CBCG su objasnili da se matični brojevi za preduzetnike ne objavljuju jer se u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke, oni vode po jedinstvenom matičnom broju JMB građana, čije objavljivanje nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list CG", br. 79/2008, 70/2009 i 44/2012).

Podatke CBCG objavljuje jednom mjesečno na internet stranici, prvog radnog dana po isteku mjeseca, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu, po azbučnom redu naziva preduzeća i preduzetnika.

U periodu od jula 2012, kada je CBCG počela da objavljuje podatke, do 9. januara 2015. godine, podaci su objavljivani u skladu sa tada važećim Zakonom o platnom prometu u zemlji ("Sl. list CG", br. 61/2008, 40/2011 - dr. zakon i 31/2012) i to za kompanije, odnosno preduzetnike kada je blokada računa iznosila više od deset hiljada eura u neprekidnom trajanju više od 30 dana.

Imena kompanija se objavljuju na sajtu CBCG, www.cbcg.me, a u cilju obezbjeđivanja pune nepristrasnosti objavljuju se po azbučnom redu. 

Izvor: Vebsajt CdM, 04.01.2016.