Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: Ustavni sud doneo rješenja o prihvatanju ili odbijanju pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti i zakonisti većeg broj zakona


Ustavni sud Crne Gore, je na XIV sjednici održanoj 28. decembra 2015. godine, kojom je predsjedavala Desanka Lopičić, predsjednica Ustavnog suda, u predmetima ocjene ustavnosti zakona i zakonitosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom:

  • u predmetu U-I broj 2/12, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 168 st. 1, 2, 3 i 5, člana 169 stav 1 alineja 1, člana 173stav 6 člana 175 st. 9 i 10, člana 182 stav 6, člana 183 st. 1 i 2 i člana 197 stav 1 tačka 197 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/2011) i odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu Zakona.
  • u predmetu U-I broj 10/12, donio rješenje kojim se ne prihvatainicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 16 stav 1 tačka 8 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju (Sl. list CG, br. 36/2011, 28/2014 i 20/2015)i Zakona o javnim izvršiteljima ("Sl. list CG", br. 61/2011).
  • u predmetu U-I broj 11/12, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 166, 167 i 168 Zakona o prekršajima ("Sl. list CG", br. 1/2011, 6/2011 - ispr., 39/2011 i 32/2014).
  • u predmetu U-I broj 25/12, većinom glasova, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti odredaba člana 19 stav 4 i člana 63a Zakona o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore ("Sl. list CG", br. 79/2008 i 45/2012).

u predmetu U-II broj 24/12, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 12 st. 1 i 3 Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije ("Sl. list CG", br. 1/2012, 5/2012 - ispr., 9/2012 - ispr., 65/2012 i 13/2013), koje je donijela Komisija za hartije od brijednosti i ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 17 i 18 navedenih Pravila.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 29.12.2015.