Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODUZIMANJE I VRAĆANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI: Konvencija Ujedinjenih nacija propisuje da se poslovna sposobnost ne može ograničiti samo na osnovu invaliditeta, te da će mnoge odredbe morati da mijenjaju u tom smjeru. Preispitivanje odluke o potpunom oduzimanju poslovne sposobnosti moći će da se izvrši u roku od pet godina, dok će revizija odluke o privremenom oduzimanju biti moguća nakon maksimalno tri godine

04.12.2019.


Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić ukazala je da je tema poslovne sposobnosti druga po važnosti za osobe sa invaliditetom.

Preispitivanje odluke o potpunom oduzimanju poslovne sposobnosti moći će da se izvrši u roku od pet godina, dok će revizija odluke o privremenom oduzimanju biti moguća nakon maksimalno tri godine.

To je, na konsulatativnom saslušanju na temu oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, ukazao Ibrahim Slaimović iz Ministarstva pravde.

Direktor direktorata socijalnu i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Goran Kuševija, rekao je da je u Komanskom mostu pokrenuto 115 postupaka za preispitivanje odluka o oduzimanju poslovne sposobnosti. Ukazao je da je sud jednom korisniku odlukom vratio poslovnu sposobnost.

"Pojavilo se pitanje registra osoba kojima je oduzeta ili vraćena poslovna sposobnost i dogovoreno je da MUP nadogradi postojeću evidenciju podacima o licima".

Kuševija je rekao da Konvencija Ujedinjenih nacija jasno propisuje da se poslovna sposobnost ne može ograničiti samo na osnovu invaliditeta, te da će mnoga zakonodavstva, kao i crnogorsko, morati da mijenjaju odredbe u tom smjeru.

Milanka Baković iz MUP-a ukazala je da je prema evidenciji tog resora poslovna sposobnost potpuno oduzeta za 859 lica, te da je jednom vraćena.

Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić ukazala je da je tema poslovne sposobnosti druga po važnosti za osobe sa invaliditetom.

"Zbog važenja ovog instituta imamo situaciju da osobe sa invaliditetom djelimično ili potpuno nemaju pravo učešća u javnom i političkom životu, pravo na samostalan život jer se često poslovna sposobnost oduzima zbog smještanja u ustanovu, nemaju pravo raspolaganja imovinom, ne mogu biti davaoci organa, ne mogu se zaposliti ili imati bilo kakav ugovorni odnos", istakla je Vujačić.

Ona je poručila da sistem mora da nađe rješenje da ukine oduzimanje poslovne sposobnosti samo kod osoba sa invaliditetom, te da se taj institut koristi samo u izuzetnim situacijama, a ne kao prvo rješenje.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Ana Komatina, 02.12.2019.


Naslov: Redakcija