Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA: Predviđeno usklađivanje odredbi ovog zakona sa pravom Evropske unije (EU) u oblasti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

04.12.2019.


Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima čiji će glavni efekat biti unaprjeđenje sistema kolektivnog ostvarivanja tih prava.

Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju, Biljana Jakić, ukazala je da se izmjenama i dopunama pristupilo prvenstveno sa ciljem usklađivanja odredbi tog zakona sa pravom Evropske unije (EU) u oblasti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava.

"Konkretno Direktivom 2014/26/EU Evropskog Parlamenta i Savjeta od 26. februara 2014. godine o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava, kao i izdavanju odobrenja za područja više država za prava na online korišćenje muzičkih djela na unutrašnjem tržištu", precizirala je Jakić.

Tom direktivom je prvi put na nivou EU detaljno uređeno pitanje kolektivnog ostvarivanja prava, kako u pogledu prava autora i nosilaca srodnih prava, tako i u pogledu obaveza i ovlašćenja organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i korisnika prava.

Glavni efekat usvajanja Predloga zakona biće unaprjeđenje sistema kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori.

Prema njenim riječima, najznačajnije novine u Predlogu zakona su pojačana transparentnost rada organizacija za kolektivno ostvarivanje, kako u odnosu prema autorima i nosiocima srodnih prava koje zastupa, tako i u odnosu prema korisnicima, kao i pojačan nadzor nad radom tih organizacija.

Novine su, između ostalog, i pojačan inspekcijski nadzor nad neovlašćenim korišćenjem autorskih djela i premeta srodnih prava, kao i stroža prekršajna politika.

Novim zakonom se unaprjeđuje postupak zaključivanja zajedničkih sporazuma o tarifama, odnosno sporazuma o naknadama za korišćenje autorskih djela i predmeta srodnih prava između organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i udruženja korisnika, uz uvođenje obaveze odobrenja takvih sporazuma od nadležnog organa, kao i povećana transparentnost prilikom njihovog zaključivanja.

Novina u Predlogu je i uvođenje mogućnosti utvrđivanje nove sporazumne tarife ukoliko je prethodna primjenjivana najmanje godinu dana, kao i izmjene privremene tarife utvrđene od strane nadležnog organa, po službenoj dužnosti ili na zahtjev reprezentativnog udruženja korisnika ili organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Među novinama je i uvođenje obaveze organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava prava da daju mogućnost podnošenja prigovora i obezbijede efikasne i blagovremene postupke za odlučivanje po prigovorima svojim članovima i organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravljaju pravima na osnovu sporazuma o zastupanju.

"Ključne ciljne grupe na koje će Predlog ovog zakona uticati su autori i nosioci srodnih prava, korisnici autorskih djela i predmeta srodnih prava i organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava", ukazala je Jakić.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 28.11.2019.


Naslov: Redakcija