Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", broj 31/17), Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija

04.12.2017.


Vlada je na održanoj 52. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković utvrdila Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti s Izvještajem sa javne rasprave. Predlog je pripremljen u cilju efikasnijeg sprečavanja, suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti, sprovođenja epidemiološkog nadzora i određivanja subjekata za njegovo sprovođenje, u skladu sa evropskim standardima koji uređuju ovu oblast. Definisane su opšte, posebne, vanredne i druge mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, kao i obaveze zdravstvenih ustanova, pravnih lica, nadležnih državnih organa, lokalne samouprave, preduzetnika, zdravstvenih radnika i građana, u preduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Pored ostalog, propisana je i obavezna vakcinacija djece protiv određenih zaraznih bolesti. U skladu sa tim, utvrđeno je da je roditelj, usvojilac, odnosno staratelj, dužan da djetetu predškolskog i školskog uzrasta omogući vakcinaciju protiv određenih zaraznih bolesti, i propisana novčana kazna za prekršaj u iznosu od 100 do 2 000 eura. Takođe, propisano je da se međunarodne obaveze u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem i iskorjenjivanjem zaraznih bolesti, kao i ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju izvršavaju u skladu sa propisima Evropske unije, programima Svjetske zdravstvene organizacije i drugim međunarodnim aktima. Zakon je usklađen i sa propisima kojima se uređuje bezbjednost hrane.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", broj 31/17) kojim su precizirana prava korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece koje su radi korišćenja tog prava prestale da obavljaju preduzetničku ili poljoprivrednu djelatnost, usljed čega su brisane iz registra poreskih obveznika i osiguranika, a njihov status nije bio definisan Zakonom. Takođe, inoviranim odredbama precizirana su i prava korisnica koje su prije ostvarivanja prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece bile na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i ostvarivale pravo na naknadu po osnovu nezaposlenosti. Predlog zakona sadrži i odredbe koje se tiču uplate doprinosa za penzijsko i inavlidsko osiguranje korisnicama prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija kojim se, radi podizanja stepena opšte bezbjednosti u Crnoj Gori, uspostavljaju standardi za sve subjekte koji se bave ovom djelatnošću.

Donijeta je Odluka o osnivanja JU Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Inicijalnom idejom predvidjeno je da Centar ima više organizacionih jedinica namijenjenih medicinskoj, socijalnoj i profesionalnoj rehabilitaciji, ali će se u početnoj fazi funkcionisanja Centar baviti profesionalnom rehabilitacijom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. U narednoj fazi će se razvijati i nadograđivati djelatnost Centra uspostavljenjem i medicinske i socijalne rehabilitacije, čime će osobe sa invaliditetom dobiti na jednom mjestu objedinjene sve potrebne oblike stručne pomoći i podrške.

Takođe, Vlada je dala saglasnost da se Ministarstvu zdravlja – Kliničkom centru Crne Gore dio prostorija ovog Centra ustupi, za potrebe Nacionalnog centra za autizam, koji će kao oblik tercijalne zdravstvene zaštite biti u okviru Kliničkog centra Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o kreditnom zaduženju Glavnog grada Podgorice, u iznosu od 15.000.000,00 eura, kod Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i Erste banke AD Podgorica, za izgradnju Jugozapadne obilaznice. Investicija će se realizovati u 2018. i 2019. godini, a njena ukupna vrijednost iznosi 21.726.653,76 eura, od čega će Glavni grad finansirati oko 17 miliona eura, a Vlada 4,5 miliona eura. U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014, 56/2014 i 70/2017) i Zakonom o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/2003 i 44/2003 - ispr. i "Sl. list CG", br. 5/2008, 51/2008 - dr. zakon, 74/2010, 1/2015, 78/2015, 3/2016 i 30/2017), a imajući u vidu višestruke pozitivne uticaje koje bi realizacija tog kapitalnog projekta imala na poboljšanje standarda i kvaliteta uslova života u Glavnom gradu, Vlada je dala saglasnost na zaduženje Glavnog grada.

Donijeta je Odluka o Energetskom bilansu Crne Gore za 2018. godinu koji obuhvata: Bilans električne energije, Bilans uglja i Bilans naftnih derivata i mjere za njegovu realizaciju. U diskusiji je naglašeno da je obezbjeđenje potrebnih količina svih energenata na pouzdan i prijemčiv način opredjeljujući faktor ukupnog ekonomskog razvoja Crne Gore, ta da je, u tom smislu, neophodna puna posvećenost svih energetskih subjekata, korisnika i nadležnih organa, realizaciji mjera predviđenih ovim Bilansom.

Vlada je donijela Uredbu o vrstama postupaka javnih nabavki i načinu njihovog sprovođenja za diplomatska i konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu. S obzirom na značaj vanjske politike i specifičnosti pojedinih zemalja prijema, bilo je neophodno da se uslovi i postupci sklapanja ugovora za nabavku roba i usluga za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore u inostranstvu urede posebnim propisom, kako bi se sistem zaštite prava učinio efikasnijim. Uredba se, kako je propisano, neće primjenjivati na povjerljive nabavke, u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima ("Sl. list CG", br. 70/2017), čime se ispunjavaju utvrđeni bezbjednosni standardi.

Donijeta je i Uredba o izmjeni Uredbe o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica, kojom je period primjene Uredbe produžen do 31.decembra 2018. godine.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2017/2018. godinu i tim povodom odlučila da se sprovede drugi krug za 272 korisnika koji su već prijavljeni za učešće u Programu, ali nijesu dobili poslodavca. Oni će moći da od preostalih mjesta biraju novog poslodavca u skladu sa traženim kvalifikacijama.

U skladu sa Zakonom o strancima ("Sl. list CG", br. 56/2014, 28/2015 i 16/2016), Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2018. godinu. Odlukom je utvrđena godišnja kvota u ukupnom broju od 18.185 dozvola, kao i djelatnosti i zanimanja u kojima se stranci mogu zapošljavati, ili pružati ugovorene usluge. Iz ukupne kvote izdvojeno je 5.000 dozvola koje Ministarstvo rada i socijalnog staranja, može dodatno rasporediti za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada na zahtjev Zavoda za zapošljavanje. U raspravi je posebno naglašeno da je prilikom utvrđivanja kvote dozvola Vlada izašla u susret potrebama privrede, ali i da će fokus svih nadležnih organa biti usmjeren na kontrolu dosljednog ispunjavanja svih obaveza po osnovu zapošljavanje stranaca.

U okviru implementacije Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata("Sl. list CG", br. 64/2017), Vlada je donijela Odluku o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenta. Savjet broji ukupno 36 članova, a čine ga stručnjaci iz oblasti prostornog planiranja, arhitekture, građevinarstva, geodezije, elektrotehnike, poljoprivrede i šumarstva, kao i predstavnici lokalnih samouprava.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 30.11.2017.


Naslov: Redakcija