Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 3. decembra 2015. godine održana śednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije - Donijet Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za sprječavanje korupcije


Deseta śednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Na śednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije održanoj 3. decembra 2015. godine, na prijedlog Sretena Radonjića, direktora Agencije, nakon višečasovne konstruktivne rasprave, i jednog broja izmjena predloženog akta, većinom glasova je (ukupno je glasalo pet članova Savjeta, četiri za - Goranka Vučinić, predśednica Savjeta, Ristan Stijepović, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta, i jedan protiv – Vanja Ćalović, članica Savjeta) donijet Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za sprječavanje korupcije.

Shodno članu 7 stav 5 Statuta Agencije za sprječavanje korupcije("Sl. list CG", br. 66/2015), Savjet Agencije je, na predlog Direktora Agencije, većinom glasova (ukupno je glasalo pet članova Savjeta, tri za - Goranka Vučinić, predśednica Savjeta, Radule Žurić i Bojan Obrenović, članovi Savjeta, i dva protiv – Vanja Ćalović i Ristan Stijepović, članovi Savjeta) utvrdio vizuelni izgled, oblik i sadržinu loga Agencije.

U okviru tačke dnevnog reda: "Tekuća pitanja", Savjet je obrazovao Radnu grupu za izradu pravila o provjeri podataka iz izvještaja o imovini i prihodima direktora Agencije za sprječavanje korupcije, u sastavu - Ristan Stijepović i Radule Žurić, članovi Savjeta, Maja Karas Bošković, iz Komisije za sprječavanje sukoba interesa, i Aleksandra Vojinović, iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu.

Članovi Savjeta su načelno dogovorili da se do 1. januara 2016. godine, povodom aktivnosti Savjeta saglasno obavezama iz Zakona o sprječavanju korupcije("Sl. list CG", br. 53/2014), śednice Savjeta održavaju jednom sedmično.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 03.12.2015.