Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI: Saglasnost da prestonica Cetinje i dvije opštine Pljevlja i Mojkovac mogu da saniraju ekonomske posljedice pandemije novog virusa korona sa najviše 800.000 eura državne pomoći po preduzeću

04.11.2020.


Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) dala je saglasnost da prestonica Cetinje i dvije opštine Pljevlja i Mojkovac mogu da saniraju ekonomske posljedice pandemije novog virusa korona sa najviše 800.000 eura državne pomoći po preduzeću.

"Nalaže se Opštini Pljevlja da prilikom dodjele državne pomoći poštuje maksimalni ukupni iznos pomoći od 800.000 eura po preduzeću (svi iznosi moraju biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova) i da primijeni kumulaciju svih državnih pomoći u aktuelnoj pandemiji Kovid-19", piše u odluci.

Iz AZK navode da se opština Pljevlja zadužuje da na svojoj internet stranici objavi relevantne informacije o svakoj pojedinačnoj pomoći dodijeljenoj u svrhu podrške za Kovid-19, "u roku od 12 mjeseci od trenutka dodjele".

"Agenciji za zaštitu konkurencije dostavljati godišnje izvještaje i najkasnije do 31. decembra 2020. dostaviti popis državnih pomoć u svrhu podrške ekonomiji u aktuelnoj pandemiji Kovid-19. Osigurati vođenje detaljne evidencije koja sadrži sve informacije potrebne kako bi se utvrdilo da su ispunjeni propisani uslovi. Ova evidencija mora se čuvati deset godina nakon dodjele pomoći i na zahtjev dostaviti Agenciji za zaštitu konkurencije. Sve državne pomoći dodijeljene u svrhu podrške privredi u aktuelnoj pandemiji oboljenje Kovid-19 unijeti u registar državne pomoći Kovid-19", navodi se u odluci AZK.

Gotovo identična odluka je donijeta i za Opštinu Mojkovac, ali i Prestonicu Cetinje, ali putem različitih dokumenata, odnosno odluka.

"Prestonica Cetinje planira da dodijeli državnu pomoć za više od 101 do 500 korisnika državne pomoći…Uzimajući u obzir navode Prestonice Cetinje u dostavljenoj dokumentaciji, Agencija nalazi da su ispunjeni kriterijumi za ocjenu da je Odluka u skladu sa unutrašnjim tržištem, odnosno sa kriterijumima i ograničenjima sadržanim u Privremenom okviru, kao i da se radi o primjerenim državnim pomoćima, koje su dobro usmjerene, kako bi se ublažila šteta nastala za zdrava preduzeća i očuvao kontinuitet ekonomske aktivnosti za vrijeme i nakon pandemije Kovid-19", piše u jednoj od odluka AZK.

Usvajanjem Zakona o kontroli državne pomoći ("Sl. list CG", br. 74/2009, 57/2011 i 12/2018 - dr. zakon) od 23. februara 2018. godine poslovi iz oblasti državne pomoći, koji su do tada bili u nadležnosti Ministarstva finansija Crne Gore i Komisije za kontrolu državne pomoći, preneseni su u nadležnost Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 02.11.2020.


Naslov: Redakcija