Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu. Donijeta Odluka o visinu i načinu plaćanja naknade za upotrebu duvanskih proizvoda u kazinima

04.11.2019.


Vlada Crne Gore je na 141. sjednici kojom je predsjedavao predjsednik Duško Marković utvrdila Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore.

Predloženi zakon je na koncipirala Radna grupa u kojoj su bili predstavnici Vlade, javnog servisa, civilnog sektora, Unviverziteta, međunarodni eksperti da bi zatim tekst na zahtjev Ministarstva kulture odnosno Vlade prvi put bio predmet tri monitoring ekspertize. Implementirane su sve preporuke Savjeta Evrope iz JUFREX analize, te preporuke iz trostruke ekspertize Savjeta Evrope i Evropske komisije. Otud je ovaj Predlog zakona u finalnom mišljenju Savjeta Evrope i Evropske komisije ocijenjen kao u potpunosti usaglašen sa standardima Savjeta Evrope, odnosno da ne zahtijeva dodatne izmjene.

Utvrđen je Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi s Izvještajem sa javne rasprave. Ovim aktom se uređuju prava putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi u slučajevima otkazivanja i kašnjenja putovanja u polasku i kašnjenja putovanja u dolasku, zabrana diskriminacije lica sa invaliditetom i lica smanjene pokretljivosti obzirom na uslove prevoza koje nudi prevoznik kao i pravo tih lica na pomoć kada putuju morem ili unutrašnjim plovnim putevima i obaveza pružanja informacija putnicima, žalbena procedura i opšti uslovi sprovođenja. Uvodi se i novi Inspektor za pomorsku privredu čiji se inspekcijski nadzor isključivo odnosi na kontrolu privrednih subjekata i njihovih aktivnosti u pružanju usluga putnicima u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju.

Radi usklađivanja sa Zakonom o ličnoj karti ("Sl. list CG", br. 12/2007, 73/2010, 28/2011, 50/2012, 10/2014 i 18/2019) i relevantnim dokumentima evropskog zakonodavstva, Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu. Izmjene i dopune se odnose na uvođenje elektronskog identifikacionog dokumenta i jasnije normiranje elektronske identifikacije. Pored toga, u skladu sa obuhvatom usluga koje normira zakon, umjesto pojma usluge certifkovanja za elektronske transakcije uvodi se pojam elektronske usluge povjerenja, s obzirom na to da elektronske usluge povjerenja, osim usluga izdavanja certifikata, obuhvataju i druge usluge koje ne zahtijevaju izdavanje takve vrste dokumenta. Na taj način se, kako je u raspravi istaknuto, dodatno uređuje oblast elektronske identifikacije i elektronskih usluga povjerenja.

U cilju eliminisanje dvostrukog oporezivanja dohotka rezidenata Crne Gore i Knjaževine Monako, utvrđen jePredlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak.

U skladu sa Zakonom o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda ("Sl. list CG", br. 46/2019 i 48/2019 - ispr.) i predviđenim izuzetkom od zabrane pušenja u zatvorenom prostoru, Vlada je donijela Odluku o visinu i načinu plaćanja naknade za upotrebu duvanskih proizvoda u kazinima. Ovim dokumentom je propisana da visina naknade koju plaćaju priređivači igara na sreću za upotrebu duvanskih proizvoda u kazinima iznosi 100 eura mjesečno po 1 m² površine kazina, koja se obračunava i uplaćuje mjesečno, do 15. u tekućem mjesecu za prethodni.

Usvojen je Izvještaj o završenim pregovorima o zaključivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere izjava o imovini i prihvaćen tekst Sporazuma, kojim se omogućuje direktna administrativna razmjena podataka o imovini između antikorupcijskih tijela strana potpisnica Sporazuma. Sporazum će osnažiti antikorupcijsku saradnju na regionalnom nivou i predstavljaće prvi sporazum o razmjeni podataka u cilju prevencije korupcije u Evropi.

Iskazano je uvjerenje da će ovaj mehanizam doprinijeti povećanju efikasnosti i efektivnosti provjere imovine i sprječavanju sukoba interesa nosilaca javnih funkcija koja dobija regionalnu dimenziju. Nacrt sporazuma pripremljen je na osnovu Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC) i Rezolucije 6/4, koje ohrabruju države članice UN-a da razmotre mogućnost sklapanja multilateralnih sporazuma o građanskim i administrativnim pitanjima koji se odnose na korupciju, uključujući međunarodnu saradnju, a pripremljen je u okviru Regionalnog programa Jugoistočne Europe za jačanje kapaciteta antikorupcijskih tijela i civilnog društva za borbu protiv korupcije i doprinosa procesu pregleda UNCAC-a.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde Zoran Pažin ukazao je na kraju diskusije da je Crna Gora prva država u kojoj je Vlada usvojila Izvještaj čime šaljemo poruku posvećenosti i odlučnosti Crne Gore borbi protiv korupcije.

Vlada je usvojila Informaciju o Finansijskom sporzumu između Evropske komisije, Crne Gore i Republike Albanije za 2018. godinu,u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020 i prihvatila Finansijski sporazum. Potpisivanjem ovog Finansijskog sporazuma biće omogućena realizacija aktivnosti čiji je cilj poboljšanje standarda i kvaliteta života ljudi u programskom području, kroz valorizaciju njihovih turističkih potencijala, ekološki održiv i društveno inkluzivan privredni razvoj regiona, uz poštovanje njegove zajedničke kulturne i prirodne baštine. Ukupni procijenjeni troškovi za 2018. godinu iznose 2 miliona eura, pri čemu je maksimalni doprinos Unije određen na 1.700.000 eura. Sufinansiranje projekata obezbjeđuju korisnici bespovratnih sredstava, u iznosu od najmanje 15 odsto ukupnih prihvatljivih troškova na nivou projekta.

Usvojena je i Informacija o Finansijskom sporzumu između Evropske komisije, Crne Gore i Kosova za 2018. godinu, u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020 i prihvaćen Finansijski sporazum. Ukupni procijenjeni troškovi za 2018. godinu iznose 1.411.764 eura, uz maksimalni doprinos Unije određen na 1.200.000 eura i sufinansiranje od strane korisnika bespovratnih sredstava u iznosu od najmanje 15 odsto ukupnih prihvatljivih troškova na nivou projekta.

Usvojena je Informacija u vezi sa projektom Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS) – e-Socijalni karton i prihvaćen Aneks sporazuma između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Vlade Crne Gore, kojim su definisane nove ugovorene vrijednosti Sporazuma i rasporeda uplata, shodno revidiranom planu realizacije projekta u iznosu od 455.000,00 eura, čime ukupna ugovorena vrijednost izmijenjenog Sporazuma sada iznosi 1.301.600,00 eura. Potreba zaključivanja Aneksa, prvenstveno radi održivosti sistema i daljeg sprovođenja reforme, uzrokovana je brojnim neplaniranim zakonskim izmjenama koje su zahtijevale i dodatna softverska rješenja, što je poremetilo planiranu realizaciju i rokove. Potvrđeno je da je ovo kapitalni reformski projekat bez koga ne bi bila moguća optimalna primjena novih zakonskih i insitucionalnih rješenja, odnosno uspješno sprovođenje strukturne refoma sistema socijalne zaštite. Krajnji cilj projekta je da siromašni i socijalno ugroženi građani imaju lakši i brži pristup materijalnim davanjima ali i kvalitetnijim uslugama socijalne i porodične zaštite, a uz to i da materijalna davanja budu pravednije usmjerena.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Uputstva o postupku i načinu sprovođenja programa subvencioniranja računa za električnu energiju. Prema podacima iz Informacije, za dospjele fakture za jul, avgust i septembar neophodno je obezbijediti 675.687, 91 eura, a procjena Ministarstva rada i socijalnog staranja je da će za period oktobar-decembar 2019. godine biti neophodno još oko 800.000 eura, što ukupno iznosi oko 1.500.000 eura.

Usvojena je Informacija o zaključenju Ugovora o finansiranju između Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB), za realizaciju projekta "Program unapređenja crnogorskog obrazovanja" i prihvaćen Ugovor o finansiranju vrijedan 18 miliona eura. Projekat ima za cilj povećanje pristupa djece kvalitetnoj njezi u ranom djetinjstvu i kvalitetnom obrazovanju u predškolskim ustanovama, kao i poboljšanje uslova za učenje učenika u osnovnim i opštim i stručnim srednjim školama. Predstavljajući Informaciju navedeno je da je predviđena izgradnja četiri nove škole – gimnazije u Podgorici, škole na Zabjelu, u City kvartu i na Karabuškom polju, nadogradnja tri vrtića od kojih je svaka vrijedna više od dva miliona eura, i adaptacija deset srednjih škola širom Crne Gore.

Ugovor prati donacija od preko milion eura koja će biti iskorišćena za izbor renomiranog konsultanta.

U diskusiji je rečeno da će novac biti iskorišćen i za nabavku novog školskog namještaja, računarske opreme, i opreme za sve stručne škole te da zaključivanje ovog Ugovora i ovako veliko ulaganje u obrazovanje pokazuje u realizaciji čvrsto opredjeljenje Vlade da investira u znanje.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji projekta "Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje" s predlogom Sporazuma o grantu, između Vlade Crne Gore, Opštine Bijelo Polje i Evropske investicione banke. U raspravi je istaknuto da je ovaj Projekat uvršten na Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata, kao i da je nominovan za donatorska sredstva u okviru trećeg poziva za projektne prijave iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (Western Balkan Investment Fund-WBIF). Upravni odbor WBIF-a je krajem prošle godine pozitivno ocijenio projekat i odlučeno je da će iznosom od 2.993.000 eura biti sufinansirana izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih u Opštini Bijelo Polje, za šta je Vlada na današnjoj sjednici prihvatila Sporazum o grantu.

Donijeta je Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Ulcinj za otuđenje nepokretnosti i zadužila Upravu za imovinu da se, u svojstvu ponuđača, prijavi na javno nadmetanje za prodaju koje će objaviti Opština Ulcinj, sa ponudom za kupovinu imovine do iznosa od 3.552.000 eura.

Vlada se upoznala sa inicijativama koje dolaze iz Skupstine za unapređenje teksta Predloga zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Vlada se saglasila sa inicijativom za koje je pozitivno mišljenje dalo i resorno Ministarstvo i ovlastila ministra kulture da dâ saglasnost na amandmane koji doprinose unapređenju zakonskog rješenja.

Premijer Duško Marković je zaključujući ovu tačku dnevnog reda rekao da njegova Vlada neće biti vlada koja će se sukobljavati sa UNESCO-m već Vlada koja će sa UNESCO-m biti partner sa ciljem razvoja i zaštite te da neće biti vlada koja će dovesti do uklanjanja Kotora sa UNESCO-ve liste već, naprotiv, da će se truditi da još neki prostori poput Biograrske gore, budu uvršteni na listu.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 31.10.2019.


Naslov: Redakcija