Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Razmotreni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2016. godinu i Prijedlog odluke o emisiji državnih obveznica, ali je Vlada odgodila odlučivanje o ovim tačkama dnevnog reda


Vlada Crne Gore, na 177. sjednici održanoj 3. novembra 2016. godine, razmatrala je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2016. godinu i Prijedlog odluke o emisiji državnih obveznica, ali je odgodila odlučivanje o ovim tačkama dnevnog reda. Tim povodom, Vlada je donijela radni zaključak kojim su predsjednici radnih tijela zaduženi da 4. novembra 2016. godine održe zajedničku sjednicu na kojoj će se ova pitanja još jednom detaljno sagledati na osnovu inoviranih predloga o čemu će se neposredno nakon toga Vlada izjasniti.

Vlada je usvojila Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Šeremet potok" na dijelu vodotoka Šeremetski potok i donijela Odluku o davanju koncesije za izgradnju ove hidroelektrane.

Takođe, prihvaćen je i Ugovor o koncesiji za izgradnju ovog energetskog objekta, koja je dodijeljena privrednom društvu "Nord energy" doo iz Andrijevice. Ugovorom o koncesiji su, između ostalog, utvrđeni period koncesije od 30 godina i koncesiona naknada u iznosu od 6,1 odsto. Takođe, predviđen je prenos vlasništva nad zemljištem i objektima mHE sa koncesionara na Državu, a utvrđeni su i razlozi za eventualni raskid ugovora. Potpredsjednik Milorad Vujović i ministri Raško Konjević, Goran Danilović i Boris Marić povodom ove tačke dnevnog reda izdvojili su mišljenje.

Vlada je verifikovala Zapisnik o zaključcima donijetim 31. oktobra 2016. godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova. Zaključcima od 31. oktobra Vlada je u skladu sa članom 14 stav 2 Zakona o primjeni Sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore ("Sl. list CG", br. 32/2016), donijela rješenja o razrješenju: Željka Savovića dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Ratka Dubljevića dužnosti direktora Direkcije za saobraćaj, Nede Bogavac dužnosti direktorice Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Adisa Balote dužnosti direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Mirsada Nurkovića dužnosti direktora Uprave za nekretnine, Željka Rolovića dužnosti direktora Fonda rada, Ognjena Jovovića dužnosti generalnog direktora u Ministarstvu prosvjete, Tamare Vujović dužnosti generalne direktorice u Ministarstvu zdravlja, Jovana Brajovića dužnosti pomoćnika direktora Direkcije javnih radova, Marije Tomašević dužnosti pomoćnice direktora Agencije za elektronske medije, Filipa Miloša dužnosti pomoćnika direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD Podgorica, Ratka Tadića dužnosti pomoćnika direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Marka Kastratovića dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, Branislava Veljkovića dužnosti pomoćnika direktora Uprave za šume, Anke Vukićević dužnosti pomoćnika direktora JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, Dražena Petrića dužnosti pomoćnika direktora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje, Mirka Pavićevića dužnosti pomoćnika direktora JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica, Gojka Pejovića dužnosti generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost, sa 29. oktobrom 2016. godine, zbog prestanka funkcije, u smislu člana 14, stav 1 Zakona o primjeni Sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore.

Izvor: Vebsajt Vlade, 03.11.2016.