Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

RASPISAN JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE: Rok za predlaganje kandidata 14 dana

04.09.2019.


Na osnovu člana 95, tačka 5, Ustava Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI) i shodno članu 7 stav 2 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Sl. list CG", br. 42/2011 i 32/2014), raspisujem

J A V N I P O Z I V

za predlaganje kandidata za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (u daljem tekstu: Zaštitnik) može biti predloženo lice koje ispunjava uslove propisane članom 8, stav 1 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Na predlog Predsjednika Crne Gore, Zaštitnika imenuje Skupština Crne Gore na vrijeme od šest godina.

Zainteresovane stručne i naučne institucije i nevladine organizacije, čija je osnovna djelatnost zaštita ljudskih prava i sloboda, obrazložen predlog kandidata za Zaštitnika sa njegovim kontakt generalijama i kompletnom dokumentacijom (dokazima da ispunjava prednje pomenutim propisom utvrđene uslove) mogu u zatvorenoj koverti dostaviti arhivu Predsjednika Crne Gore ili poslati poštom Kabinetu Predsjednika Crne Gore, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, br. 12, 81000 Podgorica, sa naznakom: "Za Javni poziv za predlaganje kandidata za Zaštitnika".

Rok za predlaganje kandidata za Zaštitnika je 14 dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Predsjednika Crne Gore, odnosno u dnevnom listu "Pobjeda".

Lista predloženih kandidata za Zaštitnika biće objavljena na internet stranici Predsjednika Crne Gore, nakon čega će biti obavljene dodatne konsultacije sa stručnim i naučnim institucijama i nevladinim organizacijama koje su podnijele predlog kandidata za Zaštitnika tokom trajanja ovog poziva.

Neblagovremeni i nepotpuni predlozi neće biti razmatrani.


IZVOR: Vebsajt Predsjednika Crne Gore, 01.09.2019.


Naslov: Redakcija