Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA: Primjena Zakona počela je 1. septembra 2017. godine

04.09.2017.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 55/2016), kojima se precizno regulišu pitanja pružanja javnih usluga i finansiranja javnih emitera, počelu su sa primjenom 1. septembea 2017. godine. Tim povodom Agencija za elektronske medije je ponovo uputila apel javnim emiterima i njihovim osnivačima da, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovedu sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedili uslovi za nesmatano i stabilno finansiranje tih medijskih kuća u skladu sa novim zakonskim okvirom.

Zakonom je propisano da Vlada Crne Gore, odnosno opštine i javni emiteri ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava koja moraju da budu definisana u ugovoru, na način koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza javnog emitera.

Ugovorom, koji se zaključuje na period od 3 godine, kako podsjeća AEM utvrđuje se vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, kao i visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje.

"Prije zaključivanja Ugovora, javni emiter je dužan da pripremi predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane članom 74 Zakona", poručuju iz AEM-a.

Javni emiteri su dužni da ugovor o pružanju javnih usluga dostave Agenciji za elektronske medije, najkasnije 15 dana od dana njegovog zaključenja.

"Imajući u vidu rokove u kojim je neophodno dostaviti Nacrt zakona o budžetu Crne Gore za 2018. kao i Nacrt odluke o budžetu opštine, ukazujemo na potrebu hitnosti u pripremi predloga programskih obaveza i sprovođenja javne rasprave o istim", poručuju iz AEM-a.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 01.09.2017.


Naslov: Redakcija