Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

CENTRALNA BANKA CG: Privreda ostvarila dobit od 5,79 miliona eura, čime je zaustavljeno negativno poslovanje koje je bilo prisutno od 2011. godine

04.07.2018.


Crnogorska privreda je 2016. godinu završila sa poslovnim neto dobitkom od 5,79 miliona eura, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke Crne Gore (CBCG). Time je zaustavljen negativan trend u poslovanju koji je bio prisutan od 2011. godine.

CBCG je do tih podataka došla na osnovu obrade godišnjih finansijskih izvještaja (GFI) privrede za 2016. godinu, a koji su prezentovani u godišnjem izvještaju o radu vrhovne monetarne institucije za prošlu godinu.

Analiza CBCG je pokazala da su poslovni prihodi crnogorske privrede u 2016. godini bili 7,64 milijarde eura, što je za 13 odsto više u odnosu na 2015. godinu (6,76 milijardi eura). Poslovni rashodi iznosili su 7,31 milijardi eura, odnosno 12,2 odsto više nego u prethodnoj godini (6,52 milijarde eura).

"Poslovni (bruto) rezultat bio je pozitivan i iznosio je 321,75 miliona eura i on je povećan za 36 odsto u odnosu godinu ranije kada je bio 236,56 miliona eura. Finansijski i ostali prihodi iznosili su 290,28 miliona eura, a finansijski i ostali rashodi 560,42 miliona eura, pa je rezultat finansijskih i ostalih aktivnosti poslovanja crnogorske privrede, u 2016. godini, bio negativan, odnosno iskazan je gubitak u iznosu od 270,13 miliona, što je za 28,6 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu (378,49 miliona eura)", navodi se u izvještaju vrhovne monetarne institucije.

Sektorska analiza poslovanja privrede u 2016. godini pokazuje da je pozitivan neto rezultat ostvaren kod 12 od ukupno 19 sektora. Pozitivan rezultat i njegov rast bilježe sektori prerađivačke industrije (16,59 miliona eura), snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija(16,32 miliona eura), trgovine na veliko i malo (41,85 miliona eura), umjetnosti, zabave i rekreacije (5,60 miliona eura), vađenja rude i kamena (2,37 miliona)... Pozitivano su poslovali i sektori saobraćaja i skladištenja (2,97 miliona eura) i obrazovanja (448.283 eura), koji su u prethodnoj godini ostvarili gubitke, kao i sektori informisanja i komunikacija (36,09 miliona eura), poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (1,80 miliona eura) i ostale uslužne djelatnosti (1,93 miliona eura) kod kojih je zabilježeno smanjenje pozitivnog neto rezultata u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali sektori bilježe gubitak.

"Najveći gubici, kao i njihov rast u odnosu na prethodnu godinu zabilježeni su kod sektora poslovanje nekretninama (50,90 miliona eura), usluge smještaja i ishrane (39,83 miliona eura) i građevinarstvo (13,35 miliona eura)", piše u izvještaju CBCG.

Značajno smanjenje gubitka, u odnosu na 2015. godinu, zabilježeno je kod sektora stručne, naučne i tehničke djelatnosti (8,74 miliona eura), snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (1,32 miliona eura), zdravstvene i socijalne zaštite (917.463 eura) i naročito kod sektora finansijske djelatnosti gdje je gubitak iskazan u iznosu od 8,50 miliona eura (u prethodnoj godini 192,66 miliona eura).

CBCG je ukupno obradila 22.512 finansijskih izvještaja privrednih subjekata. Privrednike Zakon o računovodstvu ("Sl. list CG", br. 52/2016) obavezuje da Poreskoj upravi dostavljaju godišnje finansijske izvještaje u skadu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

"Obradom podataka iz navedenih iskaza uočeno je da je povećana tačnost kod popunjavanja bilansnih pozicija, ali je i dalje veliki broj finansijskih iskaza sa nedovoljno preciznim bilansnim i registarskim podacima. Obradom bilansnih podataka iz iskaza o ukupnom rezultatu (bilansa uspjeha) i iskaza o finansijskoj poziciji (bilansa stanja) dobijeni su kumulativni podaci na nivou Crne Gore, sektora, oblasti, grana i grupa i drugi bilansni makroagregati za 2016. godinu", istakli su u CBCG.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 03.07.2018.


Naslov: Redakcija