Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O BEZBJEDNOSTI HRANE: Objavljen Vodič za dobru higijensku praksu u poslovanju sa hranom

04.07.2017.


Zakonom o bezbjednosti hrane ("Sl. list CG", br. 57/2015 - dalje: Zakon) propisana je obaveza za subjekte u poslovanju hranom da uspostave, primjenjuju i kontinuirano održavaju postupke zasnovane na principima HACCP-a u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane nakon primarne proizvodnje i pratećih djelatnosti.

Ovim Zakonom je definisan i izuzetak od obaveze uspostavljanja i primjene postupaka zasnovanih na principima HACCP-a, i propisana je obaveza subjekata u poslovanju hranom koji obavljaju djelatnost u kojoj se ne mogu identifikovati kritične kontrolne tačke u pripremi, proizvodnji i preradi hrane da uspostave i primjenjuju dobru higijensku praksu.

Zakonom je propisano da radi olakšavanja poslovanja i postizanja zahtjeva za bezbjednost hrane utvrđenih ovim Zakonom, udruženja subjekata u poslovanju hranom sačinjavaju vodiče za dobru higijensku praksu i primjenu principa HACCP-a.

Rukovodeći se iskustvima i praksom evropskih zemalja Privredna komora Crne Gore odlučila je da objavi Vodič za dobru higijensku praksu u poslovanju hranom za sektor ugostiteljstva, trgovine i objekte javne ishrane koji prema prirodi djelatnosti koja se u istim obavlja i na osnovu analize rizika spadaju u objekte niskog rizika odnosno objekte u kojima se vrši djelatnost u kojoj se ne mogu identifikovati kritične kontrolne tačke.

vodič za dobru higijensku praksu

vodič trgovina obrasci

vodič ugostiteljstvo obrasci

vodič hrana obrasci


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 01.07.2017.


Naslov: Redakcija