Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI POMORACA: Zdravstvenu sposobnost pomoraca utvrđuje ovlašćeni doktor medicine, specijalista medicine rada, edukovan u oblasti pomorske medicine, a Ministarstvo zdravlja na svom sajtu objavljuje u kojim zdravstvenim ustanovama se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca


Ministarstvo zdravlja donijelo je Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti pomoraca ("Sl. list CG", br. 35/2016 - dalje: Parvilnik), koji je stupio na snagu 11. juna 2016. godine. Njegovom primjenom, prvi put pomorci u Crnoj Gori imaju priliku da dobiju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i zbog toga neće morati da putuju u susjedne zemlje, kao što je to bio slučaj do sada. Uređenjem ove oblasti, poboljšaće se položaj pomoraca u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje njihove zdravstvene sposobnosti i dobijanje zdravstvenog uvjerenja.

Pravilnikom je propisano da zdravstvenu sposobnost pomoraca utvrđuje ovlašćeni doktor medicine, specijalista medicine rada, edukovan u oblasti pomorske medicine, a da Ministarstvo zdravlja na svom sajtu objavljuje u kojim zdravstvenim ustanovama se utvrđuje zdravstvena sposobnost pomoraca.

Ovlašćeni doktor na osnovu pregleda ocjenjuje zdravstvene sposobnosti pomorca najkasnije u roku od pet dana od početka zdravstvenog pregleda, odnosno u roku od 30 dana, ukoliko je potrebna dodatna medicinska obrada. U zdravstvenoj ustanovi, ovlašćenoj za obavljanje zdravstvenih pregleda pomoraca, vodi se upisnik završenih zdravstvenih pregleda i čuvaju se kartoni zdravstvenih pregleda pomoraca. Nakon završenog zdravstvenog pregleda, pomorcu se izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, odnosno ljekarsko uvjerenje, na crnogorskom jeziku, odnosno na crnogorskom i engleskom jeziku za pomorca koji radi na brodu koji obavlja međunarodna putovanja. Kopija izdatog ljekarskog uvjerenja čuva se u kartonu zdravstvenog pregleda pomorca.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zdravlja, 01.07.2016.