Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Usvojeni Konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u 2015. godini, inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju


Vlada Crne Gore održala je 30. juna 2016. godine 163. sjednicu čijim je jednim dijelom predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, a drugim potpredsjednik za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Duško Marković.

Premijer je na početku sjednice čestitao potpredsjednici Vlade Azri Jasavić i ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Budimiru Mugoši izbor za članove Vlade i poželio im uspješan rad, rekavši da izražava nadu da će se svi koji su kroz razne faze popune Vlade postali njeni članovi osjećati kao dio jednog tima posvećenog dobru i napretku Crne Gore i da će svi u Vladi ostvariti zajedničke interese: kratkoročni – da kroz vladu izbornog povjerenja smanje nepovjerenje prema izbornom procesu; dugoročni – povećanje razumijevanja političke tolerantnosti i kontinuirani – rad na svi pitanjima koja se tiču demokratskog i ekonomskog razvoja zemlje.

Na sjednici je konstatovano da predsjednik Vlade privremeno preuzima rukovođenje radom Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, do izbora ministra.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija. Odlukom je predviđeno formiranje komisije sa mandatom od dvije godine i mogućnošću produženja za još dvije ako Vlada to ocijeni potrebnim. Predsjednik Vlade je zaključujući raspravu po ovoj tački ocijenio da je, ne računajući porodicu Jovanović, Vlada ta koja ima najveći interes, veći od svih struktura u društvu, da ubistvo Duška Jovanovića bude istraženo i rasvijetljeno. Potpredsjednica Vlade Azra Jasavić izdvojila je mišljenje uz primjedbu da Odluka nije cjelovita jer nijesu uključeni u rad Komisije svi subjekti koji bi trebalo da budu, dok je ministar pravde Zoran Pažin izdvojio mišljenje uz obrazloženje da Odluka nije dobro pripremljena i pravno konzistentna.

Vlada je usvojenim zaključcima naložila preformulisanje dijela teksta koji se tiče nekih formulacija.

Takođe, Vlada je donijela i Odluku o objavljivanju javne nagrade od milion eura za obavještenje koje bi dovela do otkrivanja i procesuiranja pred nadležnim sudom izvršioca, odnosno naručioca ubistva Duška Jovanovića, glavnog i odgovornog urednika lista "Dan".

Vlada je usvojila Industrijsku politiku Crne Gore do 2020. godine, sa Akcionim planom za njeno sprovođenje. Radi se o strateškom dokumentu za razvoj konkurentnosti ekonomije, kao ključnom osnovu za promjene koje će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, veće prihode i životni standard i stvaranje razvojnih mogućnosti za buduće generacije. Ovim dokumentom razvija se okvir za povećanje bruto-dodate vrijednosti, zaposlenosti, izvoza, rješavanje pitanja regionalnog razvoja i strukturnog usklađivanja privrede. Prioritet industrijske politike je podsticanje rasta i razvoja preduzeća, efikasnije korišćenje raspoloživih resursa i razvoj potrebne infrastrukture.

Na sjednici je donijeta Strategija cjeloživotne karijerne orjentacije (2016 - 2020.). Prioritetne oblasti definisane Strategijom su podizanje svijesti i znanja o potrebi za cjeloživotnim učenjem i razvojem karijere, osnaživanje politike za karijernu orijentaciju na nivou sistema, jačanje karijerne orijentacije za zaposlene i nezaposlene. Sprovođenjem planiranih aktivnosti uspostaviće se sistemski pristup u ovoj oblasti na nacionalnom nivou.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti energetike koja se odnosi na istraživanje i proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore, izgradnju malih elektrana i vjetroelektrana Krnovo i Možura. Dokument sadrži ažurirane podatke o toku procedure vezane za donošenje akata kojima se pravo na istraživanje i proizvodnju ugljovodonika dodjeljuje kompaniji Energean Oil&Gas. Kada je riječ o malim hidroelektranama, na osnovu do sada sprovedenih tenderskih procedura zaključen je 21 ugovor o koncesiji kojima je predviđena izgradnja 37 malih HE. Na osnovu zaključenih ugovora završena je izgradnja 8 mHE koje su počele proizvodnju električne energije. Vlada je informisana da su u maju započete aktivnosti na izgradnji vjetroelektrane Krnovu, kao i da se početak glavnih radova na izgradnji vjetroelektrane na Možuri očekuje početkom jula, nakon što se odabere glavni izvođač i sa njim zaključi ugovor.

Usvojen je Konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u 2015. godini. U cilju daljeg razvoja ovog sistema, Vlada je donijela niz zaključaka sa konkretnim zaduženjima za organe državne uprave i institucije.

Vlada je usvojila Informaciju o mogućnostima ostvarivanja saradnje u oblasti infrastrukturnih projekata sa Republikom Azerbejdžan i formirala ekspertsko-pregovarački tim koji bi trebalo sa predstavnicima Azerbejdžana da otvori pregovore o izgradnji dijela brze saobraćajnice duž Primorja i mosta preko moreuza Verige. U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda, potpredsjednik Vlade Milorad Vujović i ministri Raško Konjević, Boris Marić i Goran Danilović izdvojili su mišljenja.

Na sjednici je usvojen Socijalni program rešavanja problema viška zaposlenih u "Jadranskom brodogradilištu" A.D. Bijela, koji su zbog uvođenja stečaja ostali bez posla.

Na predlog Ministarstva ekonomije Vlada je razmotrila Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju, koju su podnijeli Radovan Jelušić, Rajko Šaranović i Milan Jelušić iz Podgorice. Vlada je zaključila da Ustavnom sudu dostavi mišljenje Ministarstva kojim se prihvata stav podnosilaca inicijative da Zakon o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju ("Sl. list CG", br. 42/2015) nije u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI). Prilikom odlučivanja o ovom pitanju potpredsjednica Vlade Azra Jasavić izdvojila je mišljenje, naglasivši da se rukovodila principijelnim stavom da se postojeći Zakon mora primijeniti, iako smatra da je u Skupštini donešen na nedopustiv način.

Vlada nije prihvatila predlog Ministarstva finansija za povlačenje iz skupštinske procedure Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, uz zaduženje Ministarstvu da pripremi mišljenje na Prijedlog amandmana.

Potpredsjednik Vlade Milorad Vujović predložio je tačku dnevnog reda pod nazivom "Inicijativa za dostavljanje Informacije od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva o zloupotrebi državnih resursa plaćanjem partijskih skupova Socijaldemokrata Crne Gore od strane Direkcije za saobraćaj" rekavši u obrazloženju prijedloga da smatra da, s obzirom da je predsjednik Socijaldemokrata Ivan Brajović istovremeno i ministar saobraćaja i pomorstva, Vlada ima tim veću obavezu za utvrđivanjem svih detalja. Potpredsjednica Vlade Azra Jasavić je u diskusiji ocijenila da inicijativa nije kompletna ni objektivna jer ne uključuje navode poslanika Damira Šehovića iznijete u Skupštini da je poslanik Mladen Bojanić "ucjenjivao" i "reketirao" poslanike Socijaldemokrata da ne glasaju za izbor Darka Pajovića na dužnost predsjednika Skupštine. Vlada nije prihvatila da se izjašnjava po toj tački jer su već započeti postupci u nadležnim državnim organima – Specijalnom državnom tužilaštvu, Agenciji za sprječavanje korupcije i Državnoj revizorskoj instituciji.

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 30.06.2016.