Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 01. jula 2016. godine održana śednica Odbora za bezbjednost i odbranu - Odbor održao kontrolno saslušanje na temu nerasvijetljenih ubistava u Crnoj Gori i razmotrio informacije o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u opštini Kotor


53. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu održali su kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića, direktora Uprave policije Slavka Stojanovića kao i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Peruničića. Odbor je upoznat sa informacijama o preduzetim aktivnostima ovih organa u predmetima nerasvijetljenih ubistava u Crnoj Gori, a posebna pažnja, ovom prilikom, bila je usmjerena na pitanja međusobne saradnje i koordinacije nadležnih državnih organa u postupcima rasvjetljavanja navedenih krivičnih djela.

Nakon bazi objedinjene rasprave o ove dvije tačke dnevnog reda, Odbor je većinom glasova usvojio sljedeće:

1. Odbor od državnih organa nadležnih u postupcima rasvjetljavanja krivičnih djela ubistava u prethodnom periodu, u kontekstu rasprave vođene na śednici, zahtijeva nastavak aktivnosti u cilju postizanja boljih rezultata u rješavanju svih postojećih slučajeva;

2. Odbor cijeni da je potrebna puna međuinstitucionalna saradnja između Vrhovnog državnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugih državnih organa u rasvjetljavanju ovih krivičnih djela;

3. Odbor konstatuje potrebu za poboljšanjem sveukupnih kapaciteta državnih organa nadležnih u predmetnoj oblasti i insistira na blagovremenom planiranju finansijskih sredstava za unapređenje materijalnih i ljudskih resursa koji će doprinijeti postizanju boljih rezultata;

4. Uvažavajući visok stepen društvene opasnosti krivičnog djela ubistvo i u vezi sa tim podrivanje temeljnog prava na život u Crnoj Gori, Odbor će u predstojećem periodu, na bazi izvještaja i informacija subjekata parlamentarnog nadzora, cijeniti potrebu za nastavkom kontrolnog saslušanja po predmetnoj temi.

U kontekstu rasprave o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u opštini Kotor i preduzetim aktivnostima nadležnih državnih organa u vezi sa tim:

5. Odbor je konstatovao da je bezbjednosna situacija u opštini Kotor, zadnjim događajima narušena i da je potrebno pojačati profesionalne aktivnosti koje će dovesti do potpune stabilizacije bezbjednosne situacije u ovoj opštini, sto zahtijeva punu koordinaciju i efikasno djelovanje svih činilaca bezbjednosnog sektora;

6. Odbor je uz konstataciju da u Odjeljenju bezbjednosti Kotor Centra bezbjednosti Herceg Novi Uprave policije, u okviru Stanice kriminalističke policije i Stanice policije postoje ograničeni kadrovski kapaciteti - ocijenio neophodnim pokretanje procedure za popunu upražnjenih radnih mjesta u što skorijem roku, kao i iniciranje izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na bazi detaljne analize realnih potreba;

7. Odbor od učesnika śednice, kao rezultat planskih i kontinuiranih aktivnosti iz prethodnog perioda, očekuje postizanje boljih rezultata u najskorijem roku, u cilju onemogućavanja djelovanja organizovanih kriminalnih grupa koje predstavljaju prijetnju po bezbjednosni ambijent u opštini Kotor i šire.

Izvor: Press služba Skupštine, 01.07.2016.