Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni Predlog zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Predlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

04.06.2018.


Vlada Crne Gore je na održanoj 79. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, kojim je predviđeno da predsjednik i članovi Sudskog savjeta nakon što im prestane mandat usljed isteka vremena na koje su birani nastavljaju da vrše dužnost do proglašenja novog sastava Sudskog savjeta. Ovim bi bio ustanovljen zaštitni mehanizam u situaciji u kojoj nakon isteka mandata Sudskog savjeta eventualno ne bi bio izabran novi sastav tog organa.

U koncipiranju ovog rješenja vlada se rukovodila principom da je pravo na pravično i javno suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom ustanovljenim zakonom, u razumnom roku jedno od temeljnih građanskih ličnih prava i sloboda, zagarantovano Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, da je to pravo uslov za ostvarenje gotovo svih drugih prava i sloboda i kao takvo ne smije biti dovedeno u pitanje, niti može biti ograničeno, čak ni privremeno u vanrednim okolnostima, kako to nalaže Ustav Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI).

Predlog je u skladu sa standardima propisanim Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa trajanjem mandata sudija Evropskog suda za ljudska prava, jer je propisano da sudije ovog suda ostaju na dužnosti i nakon isteka mandata, dok ne budu zamijenjeni. Takođe, uporište za predloženo pravno rješenje daje i sistemsko tumačenje Ustava Crne Gore koji osnovnim odredbama utvrđuje načelo podjele vlasti, koje bi bilo ugroženo nefunkcionisanjem jedne grane vlasti – sudske vlasti, kao i tumačenje odredbi Ustava kojima je propisano da Vlada kojoj je prestao mandat nastavlja rad do izbora Vlade u novom sastavu.

Predloženim dopunama unapređuje se i postupak izbora članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika koje bira Skupština Crne Gore. U tom smislu, precizirane su odredbe koje se odnose na predlog za izbor člana Sudskog savjeta koji Skupštini podnosi nadležno radno tijelo, na način što istovremeni izbor sva četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, više nije uslovljavajućeg značaja za izbor članova za koje postoji potrebna parlamentarna većina.

Rasprava je zaključena konstatacijom da će se donošenjem ovog zakona doprinijeti nesmetanom funkcionisanju sudske grane vlasti i zaštiti nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija, što je u nadležnosti Sudskog savjeta, u skladu sa Ustavom Crne Gore.

Utvrđen je Predlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Izmjenama se važeći Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017 i 12/2018) usklađuje sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 2/2018), Uredbom o dopunama Uredbe o Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore i Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon, 32/2011 i 54/2016).

Inoviranim odredbama utvrđuju se koeficijenti za nova zvanja, koja do sada nijesu bila prepoznata u Zakonu: predsjednika i članove Disciplinske komisije, članove Komisije za žalbe, kao i zvanja Saradnik I, II i III, Viši namještenik I i II, zvanja u okviru Kancelarije za evropske integracije, te zvanje vatrogasac - spasilac.

Usljed izmjene organizacije Vojske Crne Gore, u skladu sa Odlukom o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore, Vlada je donijela Uredbu o određivanju rodova i službi u Vojsci Crne Gore. Ovim dokumentom nijesu izmjenjeni rodovi u Vojsci Crne Gore, već su utvrđene četiri nove službe: služba za elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva, vazduhoplovno-tehnička služba, mornaričko-tehnička služba i administrativna služba. Pored toga, naziv postojeće nuklearno-biološko-hemijske službe promijenjen je u hemijsko-biološko-radiološko-nuklearna služba.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Tehničkog sporazuma u vezi sa sprovođenjem i pružanjem podrške države domaćina tokom vježbe "Jadranski udar 2018/Adriatic strike 2018". i prihvatila Tehnički sporazum. Odlukom Savjeta za odbranu i bezbjednost o učešću pripadnika Vojske Crne Gore na međunarodnim vježbama u 2018. godini, od 26. januara 2018. godine, odobreno je učešće 12 pripadnika Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore toj vježbi, koja će se održati u periodu od 4. do 8. juna 2018. godine u Sloveniji. U diskusiji je naglašeno da ućešćem na ovoj međunarodnoj vježbi Vojska Crne Gore jača saradnju i povjerenje sa partnerskim zemljama, podiže nivo obučenosti, povećava razmjenu iskustava štabnog osoblja i poboljšava usvajanje neophodnih NATO standarda i procedura, kao neophodan uslov za povećanje operativnih sposobnosti i interoperabilnosti. Učešće na ovoj vježbi doprinijeće efikasnijim pripremama i kvalitetnijoj obuci za izvođenje vojnih operacija.

Pored pripadnika Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore i Vojske Republike Slovenije, u realizaciji vježbe će učestvovati pripadnici oružanih snaga Republike Albanije, Kraljevine Belgije, Kanade, Republike Hrvatske, Republike Češke, Kraljevine Danske, Republike Estonije, Republike Francuske, Savezne Republike Njemačke, Mađarske, Republike Italije, Republike Letonije, Litvanije, Bivše jugoslovenske republike Makedonije*, Poljske, Kraljevine Holandije, Rumunije, Republike Slovačke, Kraljevine Španije, kao i Komande Oružanih snaga SAD u Evropi (US EUCOM). Vježba predstavlja nastavak serije vježbi koje su realizovane u prethodnom periodu, a na kojima su predstavnici Vojske Crne Gore prvi put učestvovali 2015. godine.

Radi konsolidacije ugovornog stanja, odnosno sukcesije međunarodnih ugovora koje je zaključila bivša Jugoslavija i Državna zajednica Srbija i Crna Gora, Vlada je usvojila Informaciju o konsolidaciji ugovornog stanja između Crne Gore i Republike Češke.

U cilju racionalizacije diplomatske mreže i troškova po tom osnovu, Vlada je donijela Odluku o zatvaranju Stalne misije Crne Gore pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) u Ženevi. U raspravi je istaknuto da je nakon završenog Pregleda trgovinskih politika u STO-u i procjene da je važno da multilateralne organizacije u Ženevi budu praćene sa jedne adrese, Odlukom utvrđeno da se funkcionisanje stalne misije pri STO-u obavlja pod okriljem Stalne misije Crne Gore pri UN-u. Imajući u vidu da je jačanje ekonomske diplomatije jedan od strateških prioriteta Vlade, fokusirane aktivnosti Stalne misije Crne Gore pri UN-u i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi će uticati na dodatno podsticanje ekonomske multilateralne saradnje i bolje sprovođenje koordiniranih diplomatskih aktivnosti Crne Gore, ocijenjeno je na sjednici.

Vlada je dala saglasnost na Program rada Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za 2018. godinu i - Finansijski plan Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za 2018. godinu. Program rada obuhvata niz aktivnosti koje Nacionalne turistička organizacije Crne Gore planira sprovesti u 2018. godini. Programa rada baziran je na analizi ostvarenih rezultata u 2017. god, stanja na emitivnim tržištima, raspoloživih smještajnih kapaciteta, stanja turističkog proizvoda, raspoloživih sredstava u Budžetu i aktuelnih trendova u svijetskoj privredi i turizmu.

Finansijskim planom za 2018. godinu ukupan iznos prihoda projektovan je na 2.872.199,40 eura, od čega je 2.009.524,10 eura (69,96%) opredijeljeno je Budžetom, a 862.675,30 eura (30,04%) predstavljaju projektovana sopstvena sredstva i drugi izvori prihoda. Iznos budžetskih sredstava veći je u odnosu na 2017. godinu za 500.000 eura (39,8%), što je namijenjeno za podršku aktivnostima marketinga na prioritetnim emitivnim tržištima, unapređenje aviodostupnosti i program podsticajnih mjera.

Vlada je donijela Odluku o raspodjeli dobiti "Monte puta" d.o.o. Podgorica za 2017. godinu. Tim povodom, zadužen je "Monte put", da u skladu sa tačkom 2 Odluke, 70% iznosa ostvarene neto dobiti za 2017. godinu, odnosno sredstava u iznosu od 1.357.968,00 eura, raspodijeli na sljedeći način:

- Glavni račun Državnog trezora 630.000,00 eura

- Crnogorski olimpijski komitet 50.000,00 eura

- RK Lovćen 25.000,00 eura

- KK Budućnost – Podgorica 602.968,00 eura

- KK Mornar – Bar 50.000,00 eura

Ostatak od 30% iznosa ostvarene neto dobiti, odnosno sredstava u iznosu od 581.986,00 eura, raspoređuju se "Monte putu", koji će o raspodjeli ovih sredstava informisati Vladu.

Vlada je razmotrila situaciju uzrokovanu rastom cijene nafte na svjetskim berzama i zadužila Ministarstvo ekonomije da redovno izještava Vladu o fluktuacijama.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 31.05.2018.


Naslov: Redakcija