Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI MJERA I AKTIVNOSTI DEFINISANIH AKCIONIM PLANOM ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA ZA 2014. GODINU


Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za period 2012-2015. godine predstavlja strateški okvir za sprovođenje politike zapošljavnja i reformi na tržištu rada. U tom smislu godišnji Izvještaj o realizaciji mjera i aktivnosti definisanih Akcionim planom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2014. godinu, koji je Vlada usvojila na sjednici, ukazuje na trend oporavka indikatora tržista rada koji se ogledaju u smanjenju stope nezaposlenosti uz povećanje aktivnosti i zaposlenosti u odnosu na početak godine.

Tako je, prema podacima Monstata (Anketa o radnoj snazi) u drugom u odnosu na prvi kvartal 2014. godine, stopa aktivnosti stanovništva od 15-64 godine povećana sa 60,0% na 62,8%, stopa zaposlenosti sa 48,5% na 51,1%, a stopa nezaposlenosti smanjena sa 19,3% na 18,6%.

Navedeni pozitivni trendovi, uslijed uticaja sezonskog zapošljavanja, nastavili su se i tokom III kvartala, kada je stopa aktivnosti dostizala nivo od 62,5%, stopa zaposlenosti 52,1%, a stopa nezaposlenosti smanjena na 16,6%.

Uzimajući u obzir sezonski karakter crnogorske privrede i treći kvartal kao relevantni period, podaci u 2014. godini pokazuju napredak u poređenju sa istim periodom 2013. godine. Naime, prema podacima za treći kvartal 2014. godine u odnosu na isti period 2013. godine, stopa aktivnosti stanovništva od 15-64 godine je povećana sa 60,0% na 62,5%, stopa zaposlenosti sa 49,2% na 52,1%, dok je stopa nezaposlenosti smanjena sa 18,0% na 16,6%. Nakon završetka sezone, tokom IV kvartala došlo je do blagog pada kod ovih pokazatelja, sto je posljedica sezonskog karaktera nase privrede.

Prema administrativnim podacima Monstata u 2014. godini, prosječna registrovana zaposlenost u 2014. godini je veća u odnosu na 2013. godinu za 1,2%.

Uprkos oporavku indikatora tržišta rada u 2014. godini, na šta ukazuju prethodno navedeni podaci, može se konstatovati da jedan od ključnih problema tržišta rada Crne Gore i dalje predstavlja nedovoljna ekonomska aktivnost radne snage, posebno nedovoljna aktivnost mladih i starijih radnika, kao i žena.

Kada se posmatraju administrativni podaci broj registrovanih nezaposlenih lica je od marta 2014. godine (34.572) u stalnom padu i krajem septembra je iznosio 31.429, a nakon toga nezaposlenost karakteriše trend rasta, tako da je na kraju decembra 2014. godine broj nezaposlenih na evidencijama Zavoda iznosio 34.687. Ova kretanja takođe potvrđuju sezonski uticaj na zaposlenost, odnosno nezaposlenost u Crnoj Gori. Broj registrovanih nezaposlenih je povećan za 0,5% u odnosu na kraj 2013. godine kada je zabilježeno 34.514 nezaposlenih lica.

Prijavljivanje slobodnih radnih mjesta, kao jedan od osnovnih pokazatelja apsorpcione moći tržišta, odnosno mogućnosti zapošljavanja, u 2014. godini povećano je za 14,15% u odnosu na 2013. godinu, što predstavlja posledicu povećane ekonomskoe aktivnosti tokom 2014. godine.

Izvor: PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja, 1.5.2015.