Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SEDNICA VLADE CRNE GORE ODRŽANA 30.4.2015. GODINE


Vlada Crne Gore, na 110. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik, Duško Marković, prihvatila je Prilog izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2015. za period 1. septembar 2014. - 1. april 2015. godine i zaključila da se, u skladu sa sugestijama iznijetim tokom diskusije, materijal invovira do naredne sjednice.

Vlada je donijela:

- Uredbu o zvanjima unutrašnjih revizora u javnom sektoru, kao i

- Uredbu o bližim uslovima, načinu ostvarivanja i visini zarade i drugih primanja lica na službi u Vojsci Crne Gore.


Na sjednici je usvojen Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa u 2014. godini. Uz detaljan prikaz realizovanih aktivnosti u Izvještaju je dat i osvrt na karakteristike tržišta rada u toku 2014. godine, koje pokazuju pozitivan trend indikatora, što se ogleda u smanjenju stope nezaposlenosti uz povećanje aktivnosti i zaposlenosti u odnosu na početak godine.

Vlada je prihvatila Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost. Ovim Ugovorom Sindikаt zаposlenih u socijalnoj djelatnosti i Vlаdа Crne Gore, uređuju, u sklаdu sа Zаkonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom, pojedinа prаvа i obаveze iz rаdnog odnosа zаposlenih, prаvа i obаveze poslodаvcа premа zаposlenom, kаo i međusobnа prаvа i obаveze ugovornih strаnа. Odredbe Ugovorа primjenjivaće se nа zаposlene i poslodavce u jаvnim ustаnovаmа koje obаvljаju djelаtnost socijаlne i dječije zаštite, čiji je osnivаč držаvа.

U namjeri da svim osiguranicima obezbijedi mogućnost sigurnog snabdijevanja svim vrstama ljekova koji se nalaze na osnovnoj listi, Vlada je, kroz izmjenu ranijih zaključaka, definisala način za izmirenje dijela akumuliranog duga za ljekove, medicinska sredstava i potrošni materijal iz budžeta u iznosu od 21 milion eura. Ovaj iznos na postojećim budžetskim pozicijama biće obezbijeđen iz fiskalne rezerve ostvarene uspješnom realizacijom euro obveznica, kao i od odlične naplate javnih prihoda. Na sjednici je ocijenjeno da će se racionalizacijom potrošnje ostvariti uštede za izmirenje preostalog dijela duga. Istovremeno, naglašena je odlučnost Vlade i resornog ministarstva u sprovođenju mjera koje treba da obezbijede funkcionalnost i održivost zdravstvenog sistema, uz značajno poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga.

Izvor: Vebsajt Vlade Crne Gore, 30.4.2015. godine