Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: Predviđeno je uspostavljanje Portala otvorenih podataka, kao podsistema portala E-uprave, na kojem će organi vlasti proaktivno objavljivati informacije kojima je pristup dozvoljen

04.04.2017.


Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama predviđeno je uspostavljanje Portala otvorenih podataka, kao podsistema portala E-uprave, na kojem će organi vlasti proaktivno objavljivati informacije kojima je pristup dozvoljen.

Portal će sadržati informacije dostupne za ponovnu upotrebu zajedno sa metapodacima u mašinski čitljivom i otvorenom formatu, u skladu sa otvorenim standardima, na način koji omogućava njihovu lakšu pretragu.

"To znači da dokumenta moraju biti u standardizovanom, mašinski čitljivom formatu, što podrazumijeva da je riječ o formatu strukturiranom na način da ga softverske aplikacije lako prepoznaju i očitaju, a sve u cilju omogućavanja lakšeg pristupa informacijama koje su predmet ponovne upotrebe", kaže se u obrazloženju.

Navodi se da se dokumenta dodatno, u skladu sa evropskim standardima te oblasti, a kako bi se omogućila njihova široka upotreba, moraju objavljivati zajedno sa metapodacima, u otvorenom formatu i u skladu sa otvorenim standardima.

Ova obaveza je definisana Direktivom Evropske unije o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora, a rezultat je ubrzanog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija koje za posljedicu imaju veliki broj platformi za razmjenu informacija.

"Kako navedene razlike u platformama ne bi bile barijera ponovnoj upotrebi informacija uspostavlja se obaveza za organe vlasti da informacije prilagode opštim standardima", navodi se u Predlogu zakona, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Ministarstvo nadležno za poslove javne uprave uspostaviće Portal otvorenog formata i biće zaduženo za njegovo održavanje.

Precizirano je da će se Portal otvorenih podataka uspostaviti u roku od godinu od dana stupanja Zakona na snagu.

Organi vlasti koji ne posjeduju tehničko - tehnološke uslove dužni da obezbijede uslove za objavljivanje informacija u mašinski čitljivom formatu do 1. januara 2020. godine.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 02.04.2017.


Naslov: Redakcija