Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

REFORMA PRAVOSUĐA: Potrebni redovni sastanci rukovodilaca policije i tužilaštva


Rukovodioci policije i tužilaštva trebalo bi da se sastaju makar jednom mjesečno, kako bi unaprijedili saradnju, smatra rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva ODT Kotor, Danka Živković.

Ona je ocijenila da je saradnja Tužilaštva i policije, uglavnom, na zadovoljavajućem nivou.

"O problemima se može govoriti samo kao izuzecima, nikako kao o pravilima, tako da mogu da konstatujem da se ne može govoriti o konstantnim problemima u saradnji", rekla je Živković.

Ona je ocijenila da je, u cilju poboljšanja i unaprjeđenja saradnje, neophodno uvesti praksu koja bi podrazumijevala sastanke rukovodilaca policije i tužilaštva.

"Smatram da bi takve sastanke trebalo organizovati makar jednom mjesečno. To bi bila prilika da tužioci i službenici Uprave policije iznesu probleme sa kojim se susreću u radu, kako bi se pronašlo rješenja za njihovo prevazilaženje", rekla je Živković.

Komentarišući ocjene u Izvještaju Evropske komisije da u praksi saradnja između policije i tužilaštva u pretkrivičnim postupcima treba da se poboljša, ona je rekla da, koliko god ta saradnja bila dobra, postoji prostor za poboljšanje.

Upitana kako vidi ulogu sudova u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i da li smatra da je zadovoljavajuća saradnja tužilaštva i policije sa sudovima, Živković je rekla da je uloga i komunikacija suda sa Tužilaštvom i policijom definisana Zakonikom o krivičinom postupku ("Sl. list CG", br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - odluka US, 2/2015 - odluka US, 35/2015 i 58/2015 - dr. zakon).

Na pitanje kako ocjenjuje ljudske i tehničke kapacitete tužilaštva i policije i koji su glavni problem u toj oblasti, ona je ocijenila da je i dalje potrebno stručno usavršavanje ljudstva, kako u Tužilaštvu tako i u policiji.

Živković je navela da, kao rukovodilac ODT u Kotoru, konstantno ohrabruje kolege da posjećuju seminare koji se odnose na unaprjeđenje rada tužilaca, i da nastoji da to i sama radi.

Ona smatra da bi Udruženje tužilaca trebalo da ima više aktivnosti koje se odnose na edukaciju tužilaca.

Živković je ocijenila da je, u dijelu koji se odnosi na istupanja tužilaca u javnosti, Tužilaštvo napravilo potreban iskorak.

"Moram, ipak, da napomenem da javnost treba da prihvati činjenicu da u određenim situacijama, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, tužioci nijesu u mogućnosti da pruže sve informacije za koje je javnost zainteresovana. Do takvih situacija dolazi zbog interesa daljeg postupka", navela je Živković.

Izvor: Vebsajt CdM, 02.04.2016.