Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI POVODOM IZRADE MEDIJSKE STRATEGIJE VLADE CRNE GORE 2021-2025: Konsultacije će trajati 30 dana

04.03.2021.


U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/2018), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija upućuje

J A V N I P O Z I V

za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Medijske strategije Vlade Crne Gore 2021-2025

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme Medijske strategije Vlade Crne Gore 2021-2025 i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u elektronskom obliku na e-mail adrese: marko.popovic@mju.gov.me i anka.dabanovic@mju.gov.me.

Navedenom Strategijom jasno će se definisati ciljevi, pravci razvoja i budući planovi kako bi se obezbijedilo povoljno okruženje za slobodu informisanja, protok ideja i mišljenja u ostvarivanju javnog interesa, a koje će dovesti do uređenog medijskog tržišta.

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Medijske strategije trajaće 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare ažurno evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, isti objaviti na svojoj internet stranici www.mju.gov.me i portalu e-uprave https://www.euprava.me/ i dostaviti ga učesnicima konsultovanja, u roku od sedam dana od isteka prednje navedenog roka, od 30 dana.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme Medijske strategije Vlade Crne Gore 2021-2025.

Lica zadužena za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti su: Marko Popović i Anka Dabanović, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, e-mail: marko.popovic@mju.gov.me i anka.dabanovic@mju.gov.me.

Sastavni dio ovog javnog poziva je i

P O Z I V

svoj zainteresovanoj javnosti da predloži strukturu radnog tijela za pripremu Medijske strategije Vlade Crne Gore 2021-2025, sa posebnim akcentom na učešće i zastupljenost predstavnika medija, novinarskih i medijskih asocijacija u Crnoj Gori.

Navedeni predlog za predlaganje članova radnog tijela za izradu Medijske strategije Vlade Crne Gore 2021-2025, potrebno je dostaviti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, na e-mail adrese: marko.popovic@mju.gov.me i anka.dabanovic@mju.gov.me.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo javne uprave, 01.03.2021.


Naslov: Redakcija