Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU: Predviđeno uvođenje usluga Limo servisa

04.02.2019.


Izmjenama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list CG", br. 71/2017 - dalje: Zakon) predviđeno je uvođenje usluga Limo servisa (Rent-a-car sa vozačem), što će biti prepoznato kao poseban oblik prevoza i kao takav do sada nije postojao, saopšteno je nakon sastanka Radne grupa koja će raditi na izmjenama tog Zakona, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Pojam limo servisa podrazumijeva uslugu iznajmljivanja limuzina (limo) sa vozačem i takva usluga ne podrazumijeva unaprijed pripremljenu maršutu i satnicu polaska. Odnosno, korisnik određuje vrijeme i mjesto polaska, period korišćenja usluge, odredište kao i druge uslove. Pružalac usluge nudi unaprijed utvrđenu cijenu po satu, danu ili pređenoj kilometraži.

Osnovni cilj izmjene Zakona i podzakonskih akata jeste iznalaženje novih rješenja koja će u najvećoj mjeri uticati na smanjenje sive ekonomije u oblasti javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju.

"Izmjenama i dopunama Zakona koje radimo i koji smo danas najavili biće precizno propisani uslovi za obavljanje Limo servisa, kao i institucije, odnosno inspekcije koje će obavljati nadzor, što do sada nije bilo izdefinisano", saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Do sada je pružanje usluga renta-a-cara sa vozačem ili bez bilo uređeno zakonskim rješenjem koje je u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma.

"Našim zakonom stavljamo van snage postojeće zakonsko rješenje koje je u MORT-u", najavili su iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva i dodali da će oni biti nadležni za nadzor nad ovom vrstom prevoza.

Razlog za izmjene postejećeg Zakona u ovoj oblasti leži i u tome što je problem sive ekonomije u prevozu putnika prepoznat kao jedan on najvećih problema sa kojim se susrijeću legalni auto taksi prevoznici.

Naime, veliki broj osoba olako se odlučuje na nelegalno obavljanje prevoza putnika jer je za ovaj način rada potrebno izdvojiti relativno mala finansijska sredstva (automobil i gorivo), te su izuzeti od svih dažbina i obaveza koje propisuje lokalna samouprava i država.

"Uočene su tri kategorije sa kojima se suočavaju taksisti koji pokušavaju da svoju djelatnost obavljaju u skladu sa propisima koji uređuju ovu djelatnost: fizička lica koja obavljaju ovu vrstu prevoza, a nijesu registrovana za obavljanje ove ili druge djelatnosti; auto taksi prevoznici koji su registovani za obavljanje ove djelatnosti, ali je ne obavljaju u skladu sa propisima i pravna lica ili preduzetnici koji su registrovani za drugu vrstu djelatnosti ali je zloupotrebljavaju tako što se bave prevozom putnika", navodi se u Informaciji o analizi stanja u djelatnosti auto taksi prevoza putnika sa predlogom mjera i zaključaka za rješavanje problema auto taksi prevoznika, koji je krajem prošle godine razmatrala Vlada.

Sve tri kategorije predstavljaju nelegalni prevoz koji stvara nelojalnu konkurenciju.

Najzastupljenija i najstarija je prva kategorija koja je teško prepoznatljiva u saobraćaju jer vozila nemaju nikakva obilježja, ali je i teško dokaziva na sudovima jer nema dokaza o naplaćenoj usluzi prevoza, a putnike je teško natjerati da daju izjavu ili svjedoče na sudu.

U drugu kategoriju spadaju registrovani taksi prevoznici koji usljed velike konkurencije, a izuzetno niskih cijena prevoza nalaze ekonomski interes tako što se opredjeljuju da prime više putnika u jednoj vožnji kojima naplaćuju fiksnu cijenu prevoza bez uključivanja taksimetra, te na taj način kumulativno ostvaruju veću dobit ali nanose štetu kolegama koji svoj posao obavljaju u skladu sa propisima.

Treća kategorija je relativno nova i evoluirala je posljednjih par godina kada je Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu ("Sl. list CG", br. 2/2018, 4/2018 - ispr. i 13/2018) prepoznat novi vid rent-a car-usluga, "rent a car sa vozačem" tzv. Limo servis.

U Ministarstvu saobraćaja pojašnjavaju koji su razlozi zašto treba izmijeniti dosadašnje i donijeti nove propise za pružanje rent-a-car usluga sa vozačem.

"Naime, riječ je o svojevrsnom dupliranju istovjetne djelatnosti, koja je u Zakonu o turizmu prisutna i definisana tek 2010. godine, a koju Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, već decenijama prepoznaje pod nazivom auto-taksi prevoz, kao vanlinijski javni prevoz putnika koji se obavlja u komercijalne svrhe, putničkim automobilom koji je serijski proizveden sa najviše pet sjedišta, računajuči i sjedište vozača, sa najmanje četvoro vrata", navodi se u Vladinoj informaciji.

Na osnovu Zakona o turizmu iz 2010. godine, turističkoj agenciji – usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem (Limo service) dozvoljene su da ih obavljaju putničkim automobilom bez ograničenog broja sjedišta, a saglasno članu 7 tač. 54 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Sl. list CG", br. 33/2012, 58/2014 i 14/2017 - odluka US), propisano je: "Da je putničko vozilo motorno vozilo namijenjeno za prevoz putnika, koje pored sjedišta za vozača ima još osam sjedišta", pa se na ovaj način na velika vrata ponovo uvodi mogućnost taksiranja sa putničkim vozilom 8+1 sjedišta, koje je postojalo do 2005. godine, kada je ukinuta donošenjem tada novog Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, radi zaštite i opstanka prevoznika u linijskom drumskom saobraćaju, koji su bili pred nestajanjem.

U Ministarstvu saobraćaja pojašnjavaju da je auto-taksi prevoz koji obavljaju fizička lica – preduzetnici ili pravna lica, uslovljen zapošljavanjem vozača, odnosno zasnivanjem radnog odnosa vozača koji upravlja auto-taksi vozilom, dok u slučaju Limo servisa taj uslov nije bio propisan dosadašnjim Zakonom o turizmu, što je inicaralo tzv. rad na crno, jer su kod iznajmljivanja vozila sa vozačem, pretežno bili angažovani penzioneri, kao i zaposleni na drugim radnim mjestima koji su dopunjavali porodični budžet.

"Na osnovu pogodnosti koje je omogućavao dosadašnji Zakon o turizmu i ugostiteljstvu, u pružanju rent-a-car usluga iznajmljivanjem vozila sa vozačem (Limo servis) ova djelatnost se ubrzano širila, stvarajući nelojalnu konkurenciju i nanoseći štetu licenciranim taksistima i prevoznicima u linijskom i vanlinijskom drumskom saobraćaju u unutrašnjem i međunarodnom prevozu, što se već odrazilo smanjenjem broja prevezenih putnika u drumskom saobraćaju u prethodnom period", napominje se u Informaciji.

Nesporna je činjenica da je rent-a-car sa vozačem – Limo servis prisutan u višemilionskim metropolama EU gdje ima svoje opravdanje, međutim, u Crnoj Gori sigurno nema opravdanja na 650.000 stanovnika da se duplira auto-taksi djelatnost i zakonom uvodi nelojalna konkurencija.

"Primijećena je pojava da pojedinci smišljeno iznajmljuju rent-a-car putnička vozila sa 8+1 sjedišta i sa njima nelegalno taksiraju na svim putnim pravcima (kako u unutrašnjem tako i u međunarodnom drumskom saobraćaju), pa ovu djelatnost treba ograničiti da se može obavljati isključivo vozilima 4+1 sjedišta, kao i taksi djelatnost radi izjednačavanja uslova za obavljanje djelatnosti", smatraju u resornom ministarstvu.

Valja napomenuti da je tokom ove turističke sezone primijećen izuzetno veliki broj korisnika iznajmljenih rent-a-car putničkih vozila (sa 8+1 sjedišta) na parkingu aerodroma Tivat koji nelegalno obavljaju auto-taksi prevoz, odnosno javni prevoz putnika radi sticanja dobiti, čime klasično zloupotrebljavaju usluge iznajmljivanja vozila.

Radna grupa je konstatovala da je neophodno preporučiti lokalnim samoupravama da pojača kontrole nelegalnog prevoza na lokalnom nivou kao i da se pojačaju kapaciteti u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva-Inspekciji za drumski saobraćaj u cilju suzbijanja sive ekonomije u ovoj oblasti.

Ministarstvu saobraćaja i pomorstva dat je rok da do kraja prvog kvartala ove godine pripremi predlog Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.


IZVOR: Vebsajt CdM, 28.01.2019.


Naslov: Redakcija