Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRIVREDNI SUD: Nedjelja medijacije biće organizovana i tokom 2018. godine

04.01.2018.


Nedjelja medijacije, koju je Privredni sud organizovao tokom ljeta, rezultirala je mirnim rješenjem spora u tri predmeta, potvrdila je direktorica Centra za posredovanje Marina Lutovac. Ona je zadovoljna ovim rezultatom, imajući u vidu da je prošle godine na medijaciju iz suda upućen samo jedan predmet.

"Centar za posredovanje je od pristiglih 14 predmeta, tri riješio postizanjem sporazuma, za dva spora nijesmo imali saglasnost stranaka za medijaciju, dok su ostali predmeti završeni bez postizanja nagodbe. Za Centar je u ovom momentu bitno da smo uopšte imali privrednih predmeta za medijaciju, jer smo nakon nedjelje medijacije dobili još devet predmeta", kazala je Lutovac.

Predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić zadovoljan je njihovim doprinosom medijaciji u privrednim sporovima, a broj predmeta upućen Centru smatra zadovoljavajućim. Najavio je još jednu nedjelju medijacije u 2018. godini. Prema njihovim podacima, sud je ove godine Centru uputio ukupno 25 predmeta.

"Važno je ukazati da je Privredni sud prvi organizovao nedjelju medijacije, te da kontinuirano informiše stranke o prednostima posredovanja i kroz sudske postupke afirmiše medijaciju", kaže Jovanić.

Od 6.165 predmeta, koliko je bilo u radu u ovoj godini u Privrednom sudu, riješeno je 4.896.

"I pored činjenice da je Privredni sud najažurniji u zemlji, nastojimo da afirmišemo posredovanje. To svakako zavisi od saglasnosti stranaka i prirode predmeta. O tome da ovaj sud nastoji unaprijediti medijaciju u privrednim sporovima, govori i podatak da su četvoro sudija ovog suda medijatori pred Centrom za posredovanje, a da su sve sudije građanskog odjeljenja redovno učestvovale na svim dosadašnjim obukama", navodi Jovanić.

Predsjednica građanskog odjeljenja ovog suda, sutkinja i jedna od medijatora Dijana Raičković ranije je ukazala da medijacija nije predstavljena na pravi način i ocijenila da je stručnu i laičku javnost potrebno bolje upoznati sa prednostima posredovanja.

Problem je, smatra, i u tome što advokati nijesu zainteresovani da klijentima preporuče ovakav vid rješavanja spora.

"Bilo je slučajeva kada su stranke pokazivale interesovanje za medijaciju, ali su ih advokati savjetovali da ne pristanu", kaže Raičković, koja vjeruje da je potrebno stimulisati advokate i učiniti da rješavanje sporova mirnim putem bude i u njihovom interesu.

Lutovac, pak, problem vidi i u mentalitetu, jer, kako kaže, veliki procenat privrednih subjekata više voli da rješavanje spora prepusti sudiji, nego da sam postigne dogovor prihvatljiv za obje strane.

Nijesu svi sporovi prikladni za rješavanje putem posredovanja.

Ipak, kada je riječ o privrednim sporovima, široka je lepeza medijabilnih sporova, navodi sutkinja Raičković, počevši od prometa robe i usluga, platnog prometa, osiguranja, građevinarstva, bankarstva, pomorstva i intelektualne svojine.

Stranke se za medijaciju mogu odlučiti u bilo kojoj fazi postupka, a posebno su pogodni sporovi u kojima su stranke u trajnoj poslovnoj saradnji, u kojima postupak traje dugo, u kojima je već dolazilo do pregovora koji nijesu uspjeli, te oni u kojima su već nastali visoki troškovi postupka.

Medijacija je neformalna, efikasnija, brža, jeftinija i djelotvornija od sudskog postupka. Riječ je povjerljivom i dobrovoljnom postupku u kojima stranke imaju potpunu kontrolu, same mogu izabrati posrednika, a postupak traje kraće i košta manje.

U sudskim postupcima forma je strogo predviđena zakonom, postupci dugo traju, presuda često dovodi do prekida saradnje između stranaka, rješava se samo jedan sporni odnos, a troškovi su veliki.

Raičković kao prednost navodi i to da se u postupku medijacije često mogu urediti i neki budući odnosi i što je još važnije, ukoliko se postigne dogovor, veća je vjerovatnoća da će i poslovni odnos biti nastavljen.


IZVOR: Vebsajt CdM, 03.01.2018.


Naslov. Redakcija