Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi, o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima, o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Donjete uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije

04.01.2017.


Vlada Crne Gore je, na sedmoj sjednici održanoj 29.12.2016. godine, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave. Ovim dokumentom su normativne djelatnosti u oblasti slobodnog pristupa informacijama iz nadležnosti Ministarstva kulture izmještene u nadležnost Ministarstva javne uprave, gdje joj je uglavnom i institucionalna pozicija, shodno komparativnim iskustvima zemalja regiona i EU. Takođe, ovim dokumentom je preciziran djelokrug Ministarstva javne uprave, Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva ekonomije i usaglašen djelokrug Ministarstva sporta sa poslovima u oblasti mladih koje je ovo Ministarstvo preuzelo od Uprave za sport i mlade.

Vlada nije prihvatila Izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari u 2015. godini.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde je u okviru rasprave o ovoj tački dnevnog reda konstatovao da je i prošle godine izvještaj vraćen i to dva puta i podsjetio da je još tada bio cilj da se dođe do mjera koje mogu povećati efikasnost rada, transparentnost i povjerenje građana u rad javne uprave. Zbog toga se insistiralo da naredni izvještaji sadrže odgovore na ključna pitanja, što se nije dogodilo ni u najnovijem izvještaju.

Predsjednik Vlade je u okviru rasprave o ovoj tački dnevnog reda rekao će Vlada sveobuhvatno sagledati i pitanje mjesta inspekcije u sistemu javne uprave. Premijer je predložio da Vlada ne usvoji Izvještaj, ukazavši na neprihvatljive aspekte upravnog inspekcijskog nadzora prije svega u opštini Kolašin.

Ministarka javne uprave je informisala Vladu da je od preuzimanja dužnosti zatekla veliki broj predmeta po žalbi po kojima nije postupano u skladu sa propisima kao i da se najveći broj predmeta ticao opštine Kolašin. Imajući u vidu inicijativu sindikata iz organa lokalne uprave ministarka je navela da je naložila upravni nadzor čitavog organa uprave, a posebno stavljanje težišta na Komisiju za žalbe jer je uvid u dokumentaciju pokazao da je određena dokumenta potpisalo nenadležno lice.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Vladimira Beratovića za savjetnika predsjednika Vlade.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi. U cilju usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, predloženim rješenjima će se obezbijediti uslovi za bavljenje advokaturom u Crnoj Gori za advokate iz država članica Evropske unije. Takođe, obezbijediće se i usaglašavanje sa evropskom pravnom tekovinom u oblasti slobode konkurencije u pogledu davanja saglasnosti Vlade za usvajanje advokatske tarife.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima. Predloženim rješenjima su precizirane odredbe koje uređuju koncept prava nematerijalne štete i unaprijeđene odredbe koje se odnose na građansko-pravni aspekt zaštite prava ličnosti. U skladu sa tim, predložena je nova definicija štete, potpuna zaštita prava ličnosti fizičkog lica, propisani zahtjevi kojima se može tražiti građansko-pravna zaštita i određivanje privremene mjere prema određenom licu, u cilju sprečavanja povrede prava ličnosti.

U cilju izvršavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i usklađivanja nacionalnog zakonodavstva iz oblasti poljoprivrede s relevantnim propisima Evropske unije, Vlada je utvrdila Predlog zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U skladu sa utvrđenim odredbama, definisane su sljedeće šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda: oznaka porijekla; geografska oznaka; oznaka garantovano tradicionalnih specijaliteta; oznaka viši kvalitet; oznaka planinski proizvod i oznaka sa moje farme.

Vlada je usvojila Strategiju obrazovanja nastavnika u Crnoj Gori (2017-2024) sa Akcionim planom za 2017. i 2018. godinu. Osnovni cilj ovog dokumenta je kreiranje politika i praksi inicijalnog i kontinuiranog obrazovanja nastavnika, koje će obezbijediti nastavnicima podršku u ostvarivanju njihove kompleksne uloge i pripremljenosti za vaspitno-obrazovni rad od kojeg zavisi kvalitet, trajnost i primjenjivost znanja koja će učenici steći na svim nivoima obrazovanja, lični i profesionalni razvoj učenika, njihova socijalna uključenost i spremnost na aktivno građanstvo.

Vlada je usvojila i Predlog strategije zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom za period od 2017 – 2021. godine s Predlogom akcionog plana za period od 2017 – 2021. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti energetike – istraživanje i proizvodnja ugljovodonika u podmorju Crne Gore. U Informaciji je konstatovano da su kompanije Eni i Novatek, nakon zaključenja Ugovora o koncesiji, osnovale djelove stranih društava u Crnoj Gori, te da se trenutno nalaze u postupku uspostavljanja organizacionih struktura koje će izvoditi i nadgledati aktivnosti istraživanja ugljovodonika. Koncesionari su već platili naknadu za površinu koja se koristi na osnovu ugovora o koncesiji za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 109.006 eura, a do kraja ove godine dužni su da plate i naknadu za narednu.godinu, u ukupnom iznosu od 368.400 eura. Tokom 2017. godine koncesionari će raditi na pripremi planske dokumentacije i dobijanju neophodnih saglasnosti, dok će fizička istraživanja na terenu početi u 2018. godini.

Usvojena je i Informacija o prioritetnim razvojnim projektima iz oblasti poljoprivrede.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije. Uredbom se reguliše način određivanja jedinične naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije i raspodjele sredstava prikupljenih od naknade, kao i bliži način određivanja cijene po kojoj crnogorski operator tržišta prodaje snabdjevačima i kupcima-samosnabdjevačima električnu energiju od povlašćenih proizvođača. Takođe, Uredbom je kao novina utvrđen način određivanja visine naknade za krajnjeg kupca instalisane snage veće od 50 MW i naponskog nivoa preko 35 kV. Primjena Uredbe će omogućiti raspodjelu viška ili manjka prikupljenih sredstava proisteklih u kupovini i prodaji električne energije od povlašćenih proizvođača.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 29.12.2016.


Naslov: Redakcija