Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Donijeta odluka kojom se ukidaju odredbe člana 270 stav 1 tačka 5a i člana 270a Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti odredbe člana 23 Zakona o nasljeđivanju, postupak za ocjenu ustavnosti odredaba člana 54a i 54b Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

04.01.2017.


Na XIX sjednici Ustavnog suda Crne Gore, održanoj 29. decembra 2016. godine, kojom je predsjedavala Desanka Lopičić, predsjednica Ustavnog suda:

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

•           u predmetu U-I broj 3/16, donio odluku kojom se ukidaju odredbe člana 270 stav 1 tačka 5a i člana 270a Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Sl. list CG", br. 33/2012 i 58/2014) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke;

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore"

•           u predmetu U-I broj 22/14, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti odredbe člana 23 Zakona o nasljeđivanju ("Sl. list CG", br. 74/2008), u dijelu koji glasi "svakom tom ostaviočevom djetetu, odnosno usvojeniku pripada dva puta veći dio nego supružniku";

•           u predmetu U-I broj 37/14, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 25 stav 2 Zakona o sportu ("Sl. list CG", br. 36/2011 i 36/2013);

•           u predmetu U-I broj 25/15, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 38 stav 4 u dijelu koji glasi: "Za sudiju Upravnog suda može biti birano lice koje je radilo najmanje osam godina kao profesor pravnih nauka ili na drugim pravnim poslovima" i stav 9 u dijelu koji glasi: "Izuzetno od stava 8 ovog člana za jednog sudiju Vrhovnog suda može biti birano lice koje ima najmanje 20 godina radnog iskustva kao profesor pravnih nauka ili na drugim pravnim poslovima" Zakona o sudskom savjetu i sudijama ("Sl. list CG", br. 11/2015 i 28/2015);

•           u predmetu U-I broj 6/16, većinom glasova, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti odredaba člana 54a i 54b Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 42/2015);

•           u predmetu U-II broj 26/12, 38/12 i 41/12, većinom glasova, donio odluku kojom se ukidaju:

•           1.1. Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom ("Sl. list CG", br. 2/2012, 12/2012, 27/2014 i 32/2015);

•           1.2. Odredbe člana 15. st. 8-14. Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije ("Sl. list CG", br. 2/2012, 12/2012, 32/2015 i 43/2016 - dr. metodologija) i

•           1.3. Odredbe člana 15. st. 8-15. i člana 8-11. Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije ("Sl. list CG", br. 2/2012, 12/2012, 61/2013, 35/2014, 32/2015 i 43/2016 - dr. metodologija).

•           II Metodologija iz tačke 1.1. i odredbe Metodologija iz tač. 1.2. i 1.3. Odluke, koje je donio Odbor Regulatorne agencije za energetiku, prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

•           III UTVRĐUJE SE da u vrijeme važenja nijesu bile u saglasnosti s Ustavom i zakonom:

•           1.1. Odredbe člana 15. st. 1-7. Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije ("Sl. list CG", br. 2/2012, 12/2012);

•           1.2. Odredbe člana 15. st. 1-7. Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije ("Sl. list CG", br. 2/2012, 12/2012);

•           1.3. Odredbe člana 14. stav 15. Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom ("Sl. list CG", br. 2/2012, 12/2012) i

•           ODBACUJE SE prijedlog i inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju tabela sa cijenama za električnu energiju ("Sl. list CG", br. 61/2011 i 31/2012), koju je donio Odbor Regulatorne agencije za energetiku.

 Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

•           u predmetu U-II broj 50/14, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravnih stavova, SU.VI.br. 62/14, od 11. jula 2014. godine, koje je donio Vrhovni sud Crne Gore, na sjednici Građanskog odjeljenja, od 2. jula 2014. godine;


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 29.12.2016.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija