Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

POGLAVLJE 25 - NAUKA I ISTRAŽIVANJE: Neophodna veća ulaganja u nauku i istraživanje od strane privrede


Budžet Ministarstva nauke za 2016. planiran je u iznosu od 6,9 miliona eura, što je znatno uvećanje u odnosu na ranije godine, i to pokazuje da Crna Gora postaje svjesnija važnosti ulaganja u nauku.

Ministarka nauke Sanja Vlahović kaže da nauci uvijek nedostaje novca "i uvijek može i treba više". Nažalost, kod nas se, dodaje, nauka u najvećem postotku još finansira iz državnog budžeta.

"Jedina preporuka koju smo dobili u prethodnoj ocjeni napretka od strane EK za Poglavlje 25, nauka i istraživanje, bila je da se mora poraditi na povećanju ulaganja u nauku i istraživanje od strane privrede. U svijetu je već aktuelno da 70 odsto ulaganja u nauku ide iz privrednog sektora dok se samo oko 30 procenata finansira od strane države. Kod nas je, nažalost, nauka oslonjena na finansiranje iz budžeta i izvora koje obezbijedi resorno ministarstvo. U Švajcarskoj, na primjer, jedan od najuspješnijih istraživačkih centara Campus Biotech, koji okuplja istraživačke centre i biotehnološke kompanije, finansira se u potpunosti iz privatnih izvora", kazala je Vlahović.

Govoreći o prioritetima za 2016. godinu, ministarka je naglasila da Crna Gora ulazi u novu fazu razvoja, te samim tim potreba za razvojem inovacija i tehnološkim unapređenjima postaje intenzivnija.

Nova politika trebalo bi da, između ostalog, poručuje Vlahović, stavi u centar pažnje tri ključna pitanja: razvoj i podršku inovacijama, podršku naučnicima i inovatorima i povezivanje nauke i biznisa kroz podršku osnivanju inovativnih start-up i spin-off kompanija i uvođenje novih tehnologija u industriju i veća preduzeća.

Izvor: Vebsajt CdM, 31.12.2015.