Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Od 1. januara 2016. godine počela sa radom Agencija za sprečavanje korupcije


Agencija za sprečavanje korupcije nova je antikorupcijska institucija koja je od 1. januara 2016. godine počela sa radom.

Agencija dobija šire nadležnosti U pitanju je samostalno i nezavisno antikorupcijsko tijelo, koje će preuzeti sve poslove Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Komisije za sprečavanje sukoba interesa, koje prestaju sa radom, kao i dio nadležnosti Državne izborne komisije.

Na čelu novoformirane Agencije za sprečavanje korupcije biće Sreten Radonjić. On je ranije poručio da će agencija biti centralno preventivno antikorupcijsko tijelo.

"Osim dosadašnjih nadležnosti Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Komisije za sprječavanje sukoba interesa, Agencija će imati i nove, mnogo šire nadležnosti predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014), ali i drugim antikorupcijskim propisima. Dosljednom primjenom svih zakonskih nadležnosti, daće snažan doprinos jačanju transparentnosti i zakonitosti rada javnog i privatnog sektora, a time i smanjenju korupcije", kazao je Radonjić.

On je istakao da će Agencija biti posvećena ostvarivanju konkretnih i mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije i snažno doprinositi ispunjavanju jednog od glavnih uslova koji se postavlja pred Crnu Goru u procesu evropskih integracija.

U cilju podizanja nivoa javne svijesti o problemu korupcije, Agencija će sprovoditi intenzivne antikorupcijske kampanje, a vršiće i poslove nadzora nad sprovođenjem propisa kojim se uređuje lobiranje.

Agencija će sprovoditi mjere kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, u skladu sa posebnim zakonom, što će, uz sprječavanje sukoba interesa i jačanje principa integriteta, biti jedan od prioriteta rada u ovoj godini.

Obveznici primjene Zakona su državni organi, organi državne uprave, pravosudni i organi lokalne uprave i samouprave, nezavisna i regulatorna tijela, javne ustanove, preduzeća ili druga privredna društva, odnosno pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili su u državnom vlasništvu.

"Od Agencije, ali i svih svih organa se očekuje da dosljedno sprovode sve svoje obaveze, kako bi dali puni doprinos u prevenciji i suzbijanju korupcije, kao prioritetima naše države u procesu evropskih integracija. Očekujemo da će dosljednom primjenom svih zakonskih obaveza u 2016. godini biti ostvareni konkretni i mjerljivi rezultati u borbi protiv korupcije", poručio je Radonjić.

On je rekao da je već operativna internet stranica Agencije, putem koje će posjetioci moći da se informišu o aktivnostima i nadležnostima tog tijela.

"U toku je tehničko opremanje i adaptiranje novih prostorija za rad Agencije koje će se nalaziti na adresi Kralja Nikole 27/V u Podgorici. Do useljenja, koje se očekuje u drugoj polovini januara, zaposleni u Agenciji će koristiti prostorije dosadašnje Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Komisije za sprječavanje sukoba interesa", naveo je Radonjić.

Izvor: Vebsajt RTCG, 02.01.2016.