Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: Usvojen set bankarskih zakona

03.12.2019.


Skupština je usvojila set bankarskih zakona, kojima se omogućava primjena novih bankarskih standarda usmjerenih na jaču kontrolu banaka i dodatno smanjenje rizika u tom sektoru.

Poslanici su usvojili zakone o kreditnim institucijama, sanaciji kreditnih institucija, zaštiti depozita, kao i izmjene i dopune Zakona o stečaju i likvidaciji banaka.

Zakonskim rješenjem omogućiće se primjena novih bankarskih standarda usmjerenih na jačanje kapitalnih zahtjeva za banke, formiranje okvira za nove regulatorne zahtjeve u vezi sa likvidnošću, kao i dodatne kapitalne zahtjeve za finansijske institucije od sistemskog značaja.

Zakonom o kreditnim institucijama se, između ostalog, uređuju mjere iz nadležnosti organa za superviziju kreditnih institucija koje obuhvataju pitanje planova njihovog oporavka, obezbjeđivanja finansijske pomoći u okviru grupe kreditnih institucija i supervizijske mjere rane intervencije.

Zakonom o sanaciji kreditnih institucija predviđeno je osnivanje sanacionog fonda koji će se na godišnjem nivou finansirati novcem kreditnih institucija. Taj novac će se, kako je objašnjeno, koristiti u postupku eventualne sanacije banaka.

Osnovni cilj Zakona o zaštiti depozita je zaštita deponenata od gubitka depozita ili dijela depozita, kada nastupi zaštićeni slučaj. Sistem za zaštitu depozita djeluje efikasno i u zadatim rokovima obavlja isplatu garantovanog depozita, čime doprinosi očuvanju povjerenja deponenata u kreditne institucije, a time daje poseban doprinos očuvanju stabilnosti bankarskog i ukupnog finansijskog sistema.

Zakonom je definisan nastanak zaštićenog slučaja, zaštićeni depoziti, depoziti isljučeni iz sistema zaštite, garantovani depozit i iznos garantovanog depozita, pravo na isplatu garantovanog depozita i pravo na isplatu garantovanog depozita u posebnim slučajevima.

Izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka taj tekst je usaglašen sa rješenjima iz Zakona u kreditnim institucijama u dijelu kojim se na novi način uređuje korporativno upravljanje u kreditnim institucijama. Pored toga, predlaže se i da se u važećem Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka preciziraju odluke koje, zbog njihove važnosti, u postupku stečaja i likvidacije banaka donosi Savjet CBCG.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 02.12.2019.


Naslov: Redakcija