Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI: Nacrt Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti


Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu člana 8 tačka 1), a u vezi sa čl. 26 Zakona o hartijama od vrijednosti("Sl. list RCG", br. 59/2000, 10/2001 - ispr., 43/2005 - odluka US i 28/2006 i "Sl. list CG", br. 53/2009 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon i 6/2013), na 177. sjednici od 27. novembra 2015. godine, donijela Nacrt Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti.

Zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije u roku od petnaest dana, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me.

Nacrt Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti možete preuzeti ovdje.

Izvor: Vebsajt Komisija za hartije od vrijednosti, 02.12.2015.