Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA CHF U EURE EUR: Udruženje klijenata koji su zaduženi u CHF ukazuje da se propis ne primjenjuje


Ni tri mjeseca nakon što je Zakon o konverzijikredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR("Sl. list CG", br. 46/2015 - dalje: Zakon)usvojen u crnogorskom parlamentu, njegova primjena nije počela. Građani koji su uzeli kredite u "švajcarcima" apelovali su na javne institucije da učine sve napore da se Zakon što prije primijeni.

Prema riječima predstavnika klijenata kredita indeksiranih u CHF, Dragana Senića, odgovornim odnosom predstavnika naroda u najvažnijoj kući u Crnoj Gori, u crnogorskom parlamentu, ovaj Zakon je značio izlazak iz živog blata za 500 crnogorskih porodica.

"Još ne možemo da vjerujemo da Centralna banka (CBCG) može da stane na stranu samo jedne ugovorne strane i da preporučuje Skupštini doradu Zakona. U ime CEZAP-a, a u ime dužnika koji su kreditnim obavezama trebali da do sada budu već na putu da bar mirno zagrle svoje porodice, iako će im budućnost ostati visoko neizvjesna u naporima da obezbijede prihode za podmirenje rata u eurima, pročitavši šta je predlog CBCG dobili smo zvaničnu institucionalnu dokumentovanu potvrdu da je CBCG odlučila na menadžerskom nivou, na nivou Savjeta CBCG, da ne zaštiti tržišne relacije na bankarskom tržištu Crne Gore", ističe Senić, dodajući da relacija znači dvostranost i obavezuje na primjenu i sprovođenje Zakona iz sfere funkcionisanja bankarskog sistema, ali ne na štetu jedne strane.

Klijenti, tvrdi Senić, i dalje ne mogu da vjeruju da je Centralna banka zauzela zvanični javni stav, kojim se ograđuje od primjene predmetnog Zakona.

"Shodno citatima iz Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list CG", br. 40/2010, 46/2010 - ispr. i 6/2013 - odluka US), jasno je da je odgovornost CBCG da pri mjenjuje sve propise, a ne samo one koje nije predložila, ali koje je većinom usvojila Skupština Crne Gore", zaključio je Senić.

"Ne želimo da vjerujemo kao odgovorni građani Crne Gore da je najvažnija institucija finansijskog sistema naše države, posebno bankarskog sistema, nedovoljno sistemski jaka da stvarno zaštiti tržišne definicije funkcionisanja bankarskog sistema, koje obuhvataju banke, ali i klijente banaka", tvrdi Senić.

Klijenti, ističe Senić, bez ikakvog zazora smatraju da ovih dana, a pred obavezujuće dostavljanje izvještaja prema Skupštini, Savjet CBCG sa menadžerskim timom troši vrijeme i resurse, pošto ne želi da primijeni Zakon, jer nadzor primjene Zakona znači i tumačenje.

Izvor: Vebsajt CdM, 02.12.2015.