Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM: 30 zakona neusklađeno sa odredbama ovog propisa


Sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom ("Sl. list CG", br. 35/2015 i 44/2015 - ispr. - dalje: Zakon) nije usklađeno 30 zakona koji su dobili negativnu ocjenu prilikom analize ekspertskog tima, saopštila je generalna direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava. Blanka Radošević Marović.

Kako je pojasnila, Ministarstvo je formiralo ekspertski tim u koji su bili uključeni predstavnici svih državnih organa i nevladinih organizacija na koje se odredbe tog Zakona odnose, a koji je analizirao usklađenost tog akta sa 56 zakona u okviru pravnog poretka Crne Gore.

"Samo sedam zakona je dobilo ocjenu usklađeni, a dva nova zakona je potrebno usvojiti. Novi Zakon koji je Vlada nedavno donijela u velikom procentu je usklađen sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, a uvođenjenjem kaznenih mjera za koje su zaprijećene maksimalno visoke kazne postigao je jako visoke standarde u ovoj oblasti", navela je Radošević Marović, ističući da je još uvijek u fazi analize deset zakona, koji zahtijevaju dodatno usaglašavanje predstavnika državnih organa i članova ekspertskog tima.

Kako je rekao predsjednik Saveza slijepih Crne Gore Božidar Denda, osnovni izazovi sa kojima se suočavaju organizacije OSI odnose na pitanje statusa i način finansiranja, koji dovode u pitanje njihovu egzistenciju.

"Ukoliko se pitanje statusa i finansiranja naših organizacija ne riješi na adekvatan način onda će se problem kvaliteta njihovog rada uvijek postavljati kao mogući. Koliko god da imate kvalitetne kadrove ili tehniku, ili koliko god da ste dobro organizovani, ukoliko vam nedostaju finansijska sredstva, vi prije zapadate u probleme", naveo je on.

Prema njegovim riječima u Crnoj Gori ne postoji nijedna novina koja izlazi u pristupačnom formatu za OSI.

"U Crnoj Gori se malo priča osobama koje imaju disleksiju, koja spada u nevidljivi invaliditet i koja je posebna vrsta oštećenja koja za posljedicu ima smanjenu mogućnost prepoznavanja štampanog teksta ili potpuni gubitak te mogućnosti. Za sada nemamo ozbiljnije sprovedena istraživanja koja bi pokazala brojnost OSI, a ovdje nijedan televizijski kanal nije prilagođen i osobe oštećenog vida televiziju mogu da prate kao što osobe bez invaliditeta prate radio program", ukazao je on, uz podjsećanje da je na zapadu dugo odomaćena praksa audio deskripcije.

Izvor: Vebsajt CdM, 02.12.2015.