Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

CENTRALNA BANKA PREDLAŽE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA CHF U EURE EUR: Izmjenama propisa urediće se tretman kredita koji su zatvoreni kroz redovnu otplatu obaveza iz ugovora, jednokratna otplata preostalog duga i prinudno namirenje kao i tretman kredita po kojima su potraživanja ustupljena trećim licima


Centralna banka (CBCG) predložila je da se donesu izmjene i dopune ZakonA o konverzijikredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR("Sl. list CG", br. 46/2015 - dalje: Zakon) i ocijenila da sada u primjeni postoje značajni problemi.

"U nedostatku instituta autentičnog tumačenja problemi se mogu prevazići samo izmjenama i dopunama Zakona kojim treba detaljno urediti tretman kredita koji su zatvoreni kroz redovnu otplatu obaveza iz ugovora, jednokratnu otplatu preostalog duga i prinudno namirenje kao i tretman kredita po kojima su potraživanja ustupljena trećim licima", navodi se u mišljenju CBCG.

Samo na taj način, ocijenili su iz CBCG, bi se obezbijedili uslovi za primjenu Zakona na sve klijente kojima je odobravana ta vrsta kredita, bez rizika da njegove pojedine odredbe različito tumače zainteresovani subjekti.

"U protivnom, "tumačenje" spornih normi Zakona će ostati na nivou banke i korisnika kredita, a nesaglasnosti po ovom pitanju će se moći razjašnjavati samo u eventualnom postupku pred nadležnim sudom", precizirali su iz CBCG.

 Iz Hypo Alpe Adria banke (HAAB), koja je jedina odobravala kredite u francima, na mišljenje Centralne banke su odgovorili da smatraju da banka nije dužna da nudi nove ugovore, u skladu sa Zakonom kljentima koji su otplatili kredite indeksirane u CHF, klijentima čiji su krediti, prije stupanja na snagu ovog Zakona, ustupljeni drugim licima, privrednim društvima koja nijesu bančina, odnosno koji se ne nalaze pod supervizijom Centralne banke.

"Ovo stanovište banka je formirala na osnovu pažljive analize, ne samo Zakona, već i Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list CG", br. 47/2008 i 4/2011 - dr. zakon) i drugih pozitivnih propisa. Pri tome, nije sporno da je cilj i svrha Zakona ublažavanje negativnih posljedica u vezi sa promjenom deviznog kursa, ali isto tako ne znači da se u postizanju tog cilja mogu zaobilaziti i derogirati osnovna načela i principi Zakona o obligacionim odnosima", naveli su iz HAAB.

Izvor: Vebsajt RTCG, 02.12.2015.