Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU DUGOVA PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: restrukturiranje kredita omogućava olakšanje tereta otplate dužnicima po kreditima kod finansijskih institucija, kao i druge pogodnosti. One kod fizičkih lica uključuju mogućnost obustave prinudne naplate kredita od dana zaključenja sporazuma o pristupanju restrukturiranju (na rok od 60 dana), dok pravna lica imaju mogućnost reprogramiranja plaćanja poreskih dugova većih od 100,000 EUR na rok od maksimalno 72 mjeseca

03.10.2017.


Centralna banka Crne Gore (CBCG) pokrenula je javnu kampanju kojom nastoji da širu javnost pobliže upozna sa koristima koje za dužnike obezbjeđuje Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama ("Sl. list CG", br. 20/2015 i 37/2017 - dalje: Zakon).

Cilj primjene ovog Zakona je olakšavanje dužnicima tereta otplate kredita prema finansijskim institucijama, kao i poboljšanje kreditnog boniteta dužnika.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama ("Sl. list CG", 37/2017) koji je stupio na snagu 22.06.2017. godine omogućio je vršenje restrukturiranja prema internim procedurama banke, a time i smanjenje administriranja prilikom restrukturiranja, koje je u demotivisalo i dužnike i banke od ulaska u restrukturiranje kredita shodno ovom Zakonu u toku njegove dvogodišnje primjene prije stupanja na snagu pomenutih izmjena i dopuna.

Restrukturiranje shodno ovom Zakonu nudi 11 načina za restrukturiranje kredita kod banaka, mikrofinansijskih institucija i lizing kompanija, koji uključuju, između ostalog, i smanjenje mjesečnih rata otplate kredita uz prolongiranje njegove otplate, smanjenje kamatnih stopa koje su inicijalno dogovorene na kredit, te djelomično oslobađanje kolaterala od tereta hipoteke, zaloge i fiducije.

U tom smislu, restrukturiranje kredita omogućava olakšanje tereta otplate dužnicima po kreditima kod finansijskih institucija, kao i druge pogodnosti. One kod fizičkih lica uključuju mogućnost obustave prinudne naplate kredita od dana zaključenja sporazuma o pristupanju restrukturiranju (na rok od 60 dana), dok pravna lica imaju mogućnost reprogramiranja plaćanja poreskih dugova većih od 100,000 EUR na rok od maksimalno 72 mjeseca.

Rok primjene ovog Zakona ističe 2.05.2018. godine, a u tom periodu restrukturiranje shodno ovom Zakonu moguće je izvršiti više puta za isti kredit.

Nedavno je donijeta i Uredba o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika ("Sl. list CG", br. 58/2017). koja je stupila na snagu 30.09.2017.godine.

Pogodnosti iz ove Uredbe mogu koristiti samo poreski obveznici koji imaju poreski dug koji prelazi 100 000€.

Zahtjev za plaćanje poreskog duga može se podnijeti zaključno sa 30.11.2017.godine.

U prilogu se nalazi Informacija CBCG.


IZVOR: Vebsajt Unije poslodavaca, 29.09.2017.


Naslov: Redakcija