Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ukinute pojedine odredbe zakona o izvršenju i obezbjeđenju, o nasljeđivanju i o parničnom postupku, nisu prihvaćene inicijativa za pokretanje postupaka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama i o vanparničnom postupku

03.10.2017.


Na XII sjednici Ustavnog suda Crne Gore, održanoj 29. septembra 2017. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda, u predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

- u predmetu U-I broj 22/15, donio odluku kojom se ukidaju odredbe člana 218a Zakona o izvršenju i obezbjeđenju ("Sl. list CG", br. 36/2011, 28/2014, 20/2015 i 22/2017) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke. Ova Odluka objaviće se u "Sl. listu CG".

- u predmetu U-I broj 21/15, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl.1.,35.i 48. Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama ("Sl. list CG", br. 20/2015 i 37/2017) i odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredabe čl. 36. Zakona o sporazumno finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama ("Sl. list CG", br. 20/2015).

- u predmetu U-I broj 24/15, većinom glasova, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 147. do 157. Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. list RCG", br. 27/2006) odredaba čl. 17. do 43. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. list CG", br. 20/2015).

- u predmetu U-I broj 22/14, donio odluku kojom se ukida odredba člana 23. Zakona o nasljeđivanju ("Sl. list CG", br. 74/2008), u dijelu koji glasi: "svakom tom ostaviočevom djetetu, odnosno usvojeniku pripada dva puta veći dio nego supružniku" i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke. Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".

- u predmetu U-I broj 29/15, donio odluku kojom se ukidaju odredbe člana 397.c stav 3. u dijelu koji glasi: "samo" i "uopšteno", Zakona o parničnom postupku ("Sl. list RCG", br. 22/2004, 28/2005 - odluka US i 76/2006 i "Sl. list CG", br. 47/2015 - dr. zakon, 48/2015 i 51/2017) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke. Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 02.10.2017.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija